Ügyfélfogadási idő Hétfő: 07:30-16:00 Csütörtök: 07:30-18:00 Péntek: 07:30-13:00
Telefon (46)/390-120
Email hivatal@bukkszentkereszt.hu

Pályázatok

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00090 Önkormányzati épületek, energetikai korszerűsítése Bükkszentkereszt, Tiszatarján, Mezőkeresztes és Mezőnagymihály településeken

A település önkormányzata pályázatot nyert az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése körében, melynek során a bükkszentkereszti Általános Iskola épületének a nyílászáró cseréje, továbbá hőszigetelési munkájának elvégzésére kerül sor. A szerződés továbbá magába foglalja az Iskola Tornatermének a felújítását is.

A közbeszerzés 2019 májusában zajlik melynek megvalósítása 2019 június hónapban tervezett.

A beruházás összértéke: 90.710.658.-Ft

 

20190603_131227


 

EFOP-1.5.2-16-2017-00035 Humán szolgáltatások fejlesztése Bükkszentkereszten és térségében

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00035 Humán szolgáltatások fejlesztése Bükkszentkereszten és térségében

 

A projekt célját, a projekt sokszínűségében lehet felismerni Egyik fő célkitűzés a munkahelyteremtés, melyet szakember által végzett kompetencia felmérés előz meg. A felméréssel érintett személyek munka világába történő visszavezetése, work-shoppok szervezése. A projekttel érintett további területek, a községben való mozgás kultúra fejlesztése, ifjúsági, csapatsportok szervezése edzői közreműködéssel. Közösség, szervező alkalmazása a különböző programok megvalósítása érdekében. Egészségügyi szűrés, védőnő által szervezett tanácsadások. Gyermektáboroztatás szervezése pedagógusok kíséretében.

A projekt folyamatos megvalósítási, szolgáltatási időszaka 2018 03.01-2022.02.28.

A helyi kulturális élet támogatása, rendezvényszervezés.

A projekt összértéke: 67.622.345.-Ft

Palyazat_HumanSzolgaltatasok


TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00078 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát bölcsőde fejlesztésével Bükkszentkereszten

A projekt célja helyi bölcsőde kialakítása, a helyben maradás biztosítása a fiatal lakosság számára, oly módon, hogy lehetőséget teremt a fiatal szülők tovább foglalkoztatására a kis gyermek elhelyezésének biztosításával, egy Uniós szintnek megfelelő , modern bölcsőde felépítésével.

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 2017.05.16-án nyert támogatást az említett cél kitűzéséhez, előkészítési folyamata elindult, a megvalósítás tervezett véghatárideje 2019 december 31.

A beruházás értéke: 52.056.411.-Ft


 

TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00003 Rendezvényhelyszínek és múzeum kialakítása Bogács, Bükkszentkereszt és Bükkábrány településeken

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 2017.05.16-án pályázatot nyert egy építmény komplexumra amely 2020 tól Bükkszentkereszt Község rendezvényeinek elsődleges helyszíne lesz

A projekt fő célja egy Szabadtéri Színpad megépítése amely modern környezetben, öltözőhelyiséggel, illemhelyiséggel várja a meghívott fellépőket ezáltal biztosítva a község rendezvényeinek magasabb színvonalát. A megépített Színpad azonban nem kizárólag rendezvények alkalmával fogja kamatoztatni az építésének a létjogosultságát. Költséghatékonyság szempontjából is elsődleges, hogy lehetőséget nyújt a bérelhető mozgó színpad kiváltására.

A beruházás értéke: 106.344.822.- Ft

Palyazat_RendezvenyhelyszinekMuzeum


 

VP-6-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épület rekonstrukciója Bükkszentkereszt községben

A pályázatban elnyert támogatás két fő megvalósítási területet érint, az egyik része Bükkszentkereszti Ifjúsági Tábor épületeinek felújítását, tetőfedését, ácsmunkálatokat.

A másik célterület az alsó buszfordulóban található étterem felújítását, szigetelését teljes tetőfedését takarja.

Mindkét esetben a tetőfedés a környezetbarát technológia valamint a klímaváltozás visszaszorítását célzó napelemes rendszer telepítésével történik.

A projekt célkitűzése Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának, fő turisztikai-szolgáltató egységének az Ifjúsági Tábornak a felújítása. A hosszú évek óta nagy számú vendég elégedettséggel rendelkező Ifjúsági Tábor tetőcseréje, nyílászáró cseréje –első lépésben – biztosítja a XXi. századhoz méltó comfort fokozat elérését.

A másik célterület a településen egyre jobban előtérbe helyeződő étterem hiányának a megléte.

A magas létszámú , Bükkszentkereszt Községbe látogató vendégek, továbbá a helyi lakosság igényeinek kielégítése érdekében kiemelt fontosságú a pályázat által támogatott étterem kialakítása.

A két rész tekintetében a kivitelezési munkálatok folyamatosak és láthatóak.

A beruházás értéke: 66.666.666.-Ft melyből támogatás: 46.975.845.-Ft, önereje: 19.690.821.-Ft


 

TOP-2.1.3-BO1-2016-00067 Dél-bükki települések belterületi vízrendezése

A projekt célja Bükkszentkereszt Község Jókai, Rákóczi és Bem utcáinak, illetve azok pályázatban meghatározott részeinek csapadékvíz elvezetése. Az elnyert pályázat megába foglalja az építési munkálatok továbbá vízi létesítmények építését, a vízelvezetést, védőárok építését valamint a vízelvezető csatornák építését.

Bükkszentkereszt elhelyezkedésének természetéből adódóan régóta problémát jelent az említett útszakaszokon IS a csapadék víz elvezetése. A település lakói számára szükséges megoldás , hogy a csapadék víz az arra kiépített helyen távozzon a csatornákba ezzel megkímélve a lakosság magánterületének állagát valamint a téli időszakban megelőzve a jegesedés okozta személyi, illetve jármű baleseteket.

A projekt fizikai kivitelezése 2019 nyarán elkezdődik, előreláthatólag 3-4 hónapot fog igénybe venni.

A beruházás értéke: 36.727.478.-Ft

Palyazat_BelterületiVizrendezes


 

TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00004 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Bükkszentkereszten

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 2018.01.15.-én támogatást nyert a községi Orvosi rendelő épületének valamint a hozzá tartozó védőnői, fogorvosi rendelőnek a korszerűsítésére.

A projekt magába foglalja az épületek nyílászáró cseréjét, napkollektorok felszerelését továbbá komplex belső felújítást.

Az elmúlt években az orvosi rendelő felújításra került amely a teljesség igényével maga után vonja a védőnői rendelő illetve a fogorvosi rendelő felújítását is. Az utóbb említett két rendelő épületének az energetikai korszerűsítése és az épület felújítása is időszerű.

A pályázat elnyerése lehetőséget nyújt arra, hogy egy egységes, modern képet festő Egészségügyi épületegyüttessel gazdagodjon a település lakossága.

A beruházás értéke: 17.952.630.-Ft


 

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00006 A helyi identitás és kohézió erősítése Harsányban és környékén

A pályázat célja a helyi embereket valóban érdeklő ügyekről széles körű vélemény-halmaz gyűjtése, a helyi cselekvés megindítása, hogy aktivizáljuk a helyi lakosságot. További célkitűzés olyan közös, lakossági cselekvési terv elkészítése, amely nemcsak tartalmazza a településen élők szükségleteit, saját jövőjükre, településükre vonatkozó elképzeléseit.

A projekt különböző kisebb méretű megbeszélések szervezését és megtartását finanszírozzak kis összegben. Azonban szintúgy megába foglal kettő nagyobb szabású esemény, rendezvény megszervezését ahol is a helyi identitás tudat erősítése, a helyi hagyományok erősítése , valamint megismertetése a fiatalabb generációval realizálódik.

A pályázat 2018 végétől előkészületi szakaszban van , a megvalósítás 2019 nyarával kezdődik.

A projekt összértéke: 4.862.160.-Ft

 


Cautano Project

SE4ALL

Dokumentumok:

SE4ALL article

template

 

Print

 

SE4ALL_3 SE4ALL_2 SE4ALL_1

 

Betűméret
Kontraszt