Hírek és közlemények archívuma

LAKOSSÁGI ÉS PARTNERI FELHÍVÁS

A Településrendezési eszközök módosítása munkaközi szakaszához

Ezúton tájékoztatom a lakosságot és az érintett Partnereket, hogy Bükkszentkereszt község Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján módosítani tervezi településrendezési eszközei egyes rendelkezéseit.

A tervezett módosítások dokumentumai megtekinthetők a Rendezési terv honlapon, illetve az önkormányzati hivatal épületében ügyfélfogadási időben.

A fenti dokumentumok véleményezéséhez, a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében az Önkormányzat az érintettek részére

lakossági fórumot

tart, melyre Tisztelettel meghívja az érdeklődőket.

Helyszín: 3557 Bükkszentkereszt Kossuth u. 24.

Időpont: 2019. február 11. 16:00 óra

A fórum keretében tájékoztatást adunk a módosítási tervzetekkel kapcsolatosan, kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat tehetnek szóban, illetve a fórumot követő 10.-dik napig írásban a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal címére vagy elektronikusan a bukkszentkereszt.hivatal@gmail.com címre eljuttatva.

Jámbor Flórián

polgármester


 

szoc_tuzifa

 


HIRDETMÉNY

Bükkszentkereszt Község településrendezési tervének módosítása jelenleg folyamatban van. A lakosság részére 15 napos határidő áll rendelkezésre az elkészült tervezet  véleményezésére.

 A véleményeket kérem írásos formában eljuttatni Bükkszentkereszt Község Önkormányzatához.

A véleményezés határideje: 2018. december 12. napja.

A tervezetet megtalálható itt: Rendezési terv

Jámbor Flórián

polgármester


HIRDETMÉNY

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. november 29. napján (csütörtökön) 17. 00 órai kezdettel közmeghallgatást tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom Bükkszentkereszt valamennyi lakosát.

A közmeghallgatás helye: Bükkszentkereszt Község Önkormányzat tanácskozó terme

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a közmeghallgatás alkalmával az állampolgárok, a településen működő társadalmi szervezetek és egyházak képviselői, valamint a településen gazdasági érdekeltségekkel rendelkező gazdasági társaságok, illetve vállalkozások vezető tisztségviselői, közérdekű ügyben, helyi önkormányzati ügyben az egyes önkormányzati képviselőkhöz, a képviselő-testület bizottságainak elnökeihez, a polgármesterhez vagy a jegyzőhöz kérdéseket intézhetnek, közérdekű javaslatokat tehetnek.

Jámbor Flórián

polgármester

 


HIRDETMÉNY

középiskolások közlekedési támogatásáról

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata a bükkszentkereszti lakóhellyel rendelkező vagy életvitelszerűen itt élő, és legalább egy éve Bükkszentkereszten tartózkodási hellyel rendelkező középiskolás korú és iskolába járó tanulók  részére a 2018/2019 tanév I. félévére közlekedési támogatást biztosít.

A támogatás összege: havi 2000,- Ft/ hó, összesen 10 000,- Ft /fő/ félév.

Csak az a középiskolás részesülhet közlekedési támogatásban, aki nappali tagozaton tanul, és az iskolalátogatási igazolását 2018. december 7. napjáig eljuttatja Bükkszentkereszt Község Önkormányzatához.

A kifizetésre a határidő lejárta után, december hónap folyamán fog sor kerülni.

 

 Jámbor Flórián

polgármester

 


HIRDETMÉNY

szociális célú tűzifa juttatásról

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatánál szociális célú tűzifa igényelhető a rendelkezésre álló 164 köbméter erejéig. Az igényléshez szükséges kérelem az önkormányzatnál szerezhető be. Azok részesülhetnek szociális tűzifa juttatásban, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 99 750,- Ft-ot, egyedül élő esetén a 114 000,- Ft-ot.

 

A kérelmek benyújtásának határideje: 2019. január 5.

A kérelmeket a Szociális Bizottság bírálja el szociális rászorultság alapján a 2019. januári ülésén.

A fa kiszállítására 2019. február 15. napjáig kerül sor.

Jámbor Flórián

polgármester

 


HIRDETMÉNY

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázata keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan.

 A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 6.

Az EPER-Bursa rendszerben az alábbi linken szükséges regisztrálnia a pályázónak:

http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica2/

Az önkormányzatnál felvilágosítás Kovácsné Erdődi Ildikótól kérhető.

Tel.: 46/ 390-120, 111 mellék

Jámbor Flórián

polgármester

 


 

Sertéstartók figyelmébe:

Tájékoztatás sertéspestisről


 

 

Táncház plakát

Az érdeklődőket szeretettel várjuk az táncház facebook csoportjában!


Tájékoztatás a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos juttatásról

 

Tisztelt Lakosság!

A kormány előzetes felmérést folytat annak érdekében, hogy azok, akik földgáz, vagy távhőszolgáltatást nem vesznek igénybe és így nem részesültek a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben, háztartásonként megkaphassák az egyszeri természetbeni támogatást.

A 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be Bükkszentkereszt Község Önkormányzatánál, legkésőbb 2018. szeptember 30. napjáig.

Az igénylések összesítésére az önkormányzatnak 2018. október 15. napjáig van lehetősége, ezért kérjük a lakosságot, hogy a szeptember 30-ai határidőt betartva nyújtsák be igényléseiket.  Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni kell az igényelt fűtőanyag fajtáját, ez később már nem módosítható. Az igénylő személy csak akkor jogosult a támogatásra, ha az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint háztartás az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült lakossági fogyasztó vagy fogyasztói közösség, illetve a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet szerinti, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásban részesült, távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó.

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a jelen tájékoztató mellékletét képező igénybejelentést és nyilatkozatot kitölteni szíveskedjenek, és azt személyesen hozzák be az önkormányzati hivatalba. Az önkormányzat ügyintézői a rendelkezésére álló adatok alapján ellenőrzik, hogy az adott háztartásra vonatkozóan már nyújtottak-e be a 1364/2018. (VII.27) Korm. határozatra hivatkozással igénybejelentést. Az ugyanazon háztartásra benyújtani kívánt további igénybejelentést az önkormányzat nem fogadja be.

 

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy mindenki büntetőjogi felelőssége tudatában adja le nyilatkozatát, tekintettel arra, hogy a 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság adminisztratív vizsgálatot folytat le az igénybejelentésekkel kapcsolatban. Amennyiben a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő már korábban részesült a 12.000,- Ft összegű juttatásban a gáz- vagy távhőszolgáltató által, rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.

 2018. október 15-ig az önkormányzatnak csak az igénybejelentés összesítésére van lehetősége, az igényelt támogatás kiosztásáról, átvételi helyéről majd egy későbbi időpontban adunk tájékoztatást a Kormány további – később meghozandó – döntései értelmében.

 

További tájékoztatás Kovácsné Erdődi Ildikó ügyintézőtől kérhető. (tel.: 46/ 390-120, 111 mellék)

Letölthető dokumentumok:

 Nyilatkozat

Igénybejelentő nyilatkozat a téli rezsicsökkentéshez_EBR

 

                                                                                     Jámbor Flórián

                                                                                        polgármester


Nevelési vagy iskolakezdési támogatás HIRDETMÉNY

Nevelési és iskolakezdési támogatás iránti kérelem

Jövedelemigazolás


 Bukkszentkereszt hulladéknaptár 2018.


 2018/2019-es tanév első évfolyamára történő tanköteles tanulók általános iskolai beiratkozásának időpontja


Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Letöltés


Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

LetöltésMUNKATÁRSAT KERESÜNK!

A Bükkszentkereszten található Privát Fogadó és Étterembe főzni tudó konyhalányt, vagy fiatal szakácsot keresünk!

Érdeklődni Győri Józsefnél, a 06304787071-es telefonszámon lehet!


Tisztelt Lakosok!

A zöldhulladék gyűjtésének első időpontja:

2018. március 16. péntek

honlapra
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Letöltés


HIRDETMÉNY

Pályázat működő panziók fejlesztésére

További részletek:

239-2009_Kormányrendelet_szálláshelyek

Szallashely_felhivas_panziok

 


 

HVB határozat


Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

LetöltésTisztelt Lakosok!

A Helyi Képújság 2017. március 1-től az Irány TV-n látható.


Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017 (II.23) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint a fizetendő díjak mértékéről


Az Európai Unió támogatásával 2015-2020. közötti időszakban megvalósuló Ifjúsági Garancia Rendszer azon 15-24 év közötti fiatalok számára nyújt segítséget elhelyezkedésük, munkatapasztalat szerzésük, illetve képzésük támogatása révén, akik sem nem tanulnak, sem nem dolgoznak.

Képzésről érdeklődő fiatalok számára:

Amennyiben a fiatalt (18. életévét betöltött álláskereső) valamely tanfolyam (szakmai képzés) érdekli, bővebb felvilágosítást kaphat: Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya, 3526 Miskolc, Zombori u. 2., I. emelet 104-es iroda.

Sándor Krisztina 46-502-800/103-os mellék, sandork@lab.hu és

Mokri Mónika 46-502-800/135-ös mellék, mokrim@lab.hu

Támogatott foglalkoztatással kapcsolatban:

Amennyiben a foglakoztatni kívánt fiatal illetékesség szerint a Miskolci Járási Hivatalhoz tartozik, a bértámogatással kapcsolatban bővebb felvilágosítást kaphat és a kérelem beadásához szükséges dokumentumokat igényelhet az alábbi elérhetőségen: Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya, 3526 Miskolc, Zombori u. 2., I. emelet 140-es iroda.

Jobbágyné Lavrincz Krisztina 46-502-800/180-as mellék, jobbagynelk@lab.hu


A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről 

Dia1

 


 

TÁJÉKOZTATÓ

A hétvégi házas övezetben a jövőben lehetőség lesz a szelektív, ill. a zöld hulladék összegyűjtésére. Az ehhez szükséges zöld, ill. sárga zsákok ingyenesen átvehetők az önkormányzati hivatalban. A zsákok összegyűjtését az önkormányzat fogja végezni.

 


 Felszólítás!

A Bükkszentkereszti Erdő Birtokossági Társulat a Község Önkormányzatának segítségével felszólítja az Erdőalja utca lakosait és a hétvégi házak tulajdonosait, hogy a szemközti erdő nem szemétlerakó hely !!! Semmiféle szemetet, háztartási hulladékot, fa hulladékot, levágott füvet az erdőben lerakni nem lehet !! TILOS !! Felszólítunk továbbá minden érdekeltet, hogy a szemközti erdő nem gépkocsi parkoló !!! Az erdőben parkolni, autóbeállókat kialakítani szigorúan TILOS !!!
Az erdő védelme érdekében a „NATURA 2000″ és az erdőtörvény előírásának megfelelően minden esetben feljelentést teszünk! Mindenki kötelessége környezetünk, az erdők védelme, az erre vonatkozó előírások, törvények betartása.

Erdő Birtokossági Társulat

Bükkszentkereszt


LAKOSSÁGI FELHÍVÁS  az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére

 

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél esetén. A szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság. A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében tilos a növényzet, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály – pl. növény egészségügyi okból hatósági engedély beszerzése mellett – megengedi. Avar és kerti hulladék égetését csak az adott település önkormányzata engedélyezheti rendeletében, de égetni ebben az esetben is csak a rendeletben meghatározott helyen, napokon és módon szabad. Külterületi ingatlanok esetében, amennyiben az égetést jogszabály megengedi, előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal (irányított égetés). Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.

A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. A felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat.

A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás elősegíti a tűz kialakulását, továbbterjedését. Erdőtűz-veszélyes időszakban országos szinten a vidékfejlesztési miniszter, területi szinten az erdészeti hatóság tűzgyújtási tilalmat rendelhet el, mely esetén az érintett területen akkor is tilos a tűzgyújtás – beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is –, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.

A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.

Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a katasztrófavédelem oldalait (http://www.katasztrofavedelem.hu, http://…..katasztrofavedelem.hu ), vagy a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapját (www.erdotuz.hu). Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság tájékoztató kisfilmjei az alábbi linkeken tekinthetőek meg:

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=39

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=32


 

img075

img078

20160401_102308

 


TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Lakosság!

MiReHuKöz Nonprofit Kft. a korábbi évek gyakorlatának megfelelően mind a Zöldhulladék (zöld), mind a Szelektív hulladék (sárga) gyűjtőzsákot térítésmentesen biztosítja a lakosság részére.

Zöldhulladékot kizárólag a MiReHuKöz Nonprofit Kft. logójával ellátott ZÖLDHULLADÉK GYŰJTŐZSÁK feliratú zsákokban szállítják el, illetve a kommunális hulladékgyűjtő edények (szürke színű) osztásával párhuzamosan lehetőség nyílik majd ZÖLDMATRICA igénylésével a korábbi – lakos tulajdonában lévő – edények zöldhulladék gyűjtésre való használatára.

A zsákokba, illetve gyűjtőedénybe helyezhető falevél, ágnyesedék, vágott fű, gyom, stb. A közterületet nem szennyező módon a nagyobb méretű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig és 1 méter hosszúságúra darabolva, kötegelve helyezhetők el a zsákok mellett.

Munkatársaink a nem kötegelt ágakat nem szállítják el!

Együttműködésüket megköszönve

MiReHuKöz Nonprofit Kft.


LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

 

Az elmúlt évek adatai alapján a 2015/2016. évi fűtési szezonban megnőtt a kéménytüzek száma a szilárdtüzelésű tüzelőberendezést használó lakóingatlanokban. Ennek fő oka a nem megfelelő tüzelőanyag használata és a kémények karbantartásának hiánya. A fűtési költség csökkentése érdekében sokan tüzelőberendezéseikben égetik el a háztartási hulladékot, mely azonban nem csak jogszabályba ütközik, de környezetszennyező, egészségkárosító és a kéményekben életveszélyes állapotot is előidézhet.

A háztartási hulladékok elégetését a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet tiltja, a rendelet alapján háztartási tüzelőberendezésben kizárólag a papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék égethető el. Az előírások megsértőivel szemben a környezetvédelmi hatóság eljárást indít és bírságot szabhat ki.

A szilárd anyagok elégetésével füstgáz, korom, hamu és salak keletkezik. Az égés során olyan mérgező összetevők szabadulnak fel, illetve olyan kémiai reakciók indulhatnak be, amelyek új mérgező vegyületeket hozhatnak létre, levegőbe jutásuk esetén beépülnek a környező talajba, növényzetbe, élővizekbe, és ezeket a mérgező anyagokat lélegzik be a környezetében élő emberek is. A műanyag, gumi, egyéb kőolajszármazék alapanyagú hulladék, festékkel, vegyi anyagokkal kezelt fa és egyéb hulladékok elégetésekor keletkezett égéstermék emberi szervezetbe jutása légzőszervi megbetegedésekhez vezethet, elősegíti a rosszindulatú betegségek kialakulását, a nehézfémeket tartalmazó por károsíthatja a veséket, elpusztítja az agysejteket, tüdő- és májkárosodást okozhat.

Az utóbbi években mind többen állnak vissza vegyestüzelésre, ill. építenek be kiegészítő fűtésként kandallókat. Szilárd- és olaj tüzelőanyagok használata során korom- és kátránylerakódás képződik a kéményekben, a nem megfelelő tüzelőanyag használata pedig megnöveli ezen lerakódás mértékét, mely az égéstermék-elvezető belső keresztmetszetének szűkülését okozza. A kémény leszűkült keresztmetszete több veszélyt is hordoz magában: a tüzelőberendezés nem kap elég levegő-utánpótlást a működéséhez, ezért szívóhatás alakul ki a kéményben és az égéstermék a tüzelőberendezésen keresztül visszaáramlik a lakótérbe, füst, – illetve szén-monoxid mérgezést okozva ezzel. A kéményben lévő nagymértékű korom és kátránylerakódás egy intenzív fűtés esetén a nagy külső- és belső hőmérséklet különbség hatására belobbanhat, kéménytüzet okozva ezzel. A kémény bekötőnyílásain vagy kitorkollásán kinyúló lángnyelvek könnyen átterjedhetnek a lakóépület éghető anyagú épületszerkezeteire, a környezetében lévő bútorzatra.

 

A hulladékkal vagy nedves fával való tüzelés a megspórolt fűtési költségekkel szemben sokkal nagyobb kárt tud okozni, szennyezi a levegőt, károsítja az egészséget, veszélyezteti az anyagi javakat és az emberi életet is, ezért felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a légszennyezés, a szén-monoxid-mérgezés és a kéménytüzek elkerülése érdekében mindenki csak a tüzelőberendezésének megfelelő tüzelőanyagot használjon, és biztosítsa a kéményseprők részre a kémények rendszeres ellenőrzését, tisztítását!