Ügyfélfogadási idő Hétfő: 07:30-16:00 Csütörtök: 07:30-18:00 Péntek: 07:30-13:00
Telefon (46)/390-120
Email hivatal@bukkszentkereszt.hu

Családsegítő szolgálat

GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

Ügyfélfogadási rend:

Kedd: 12:00-16:00

Csütörtök: 8:00-16:00

Családgondozó:

Iványiné Eszlári Irén

Helyettes családgondozó 2019 aug. 31-ig:

Kamarás Zoltán

Ügyfélfogadási ideje: kéthetente (páros héten) csütörtökön 7:00-14:30

  

 

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

A szolgáltatási helyen (helyben) ellátott feladatok

 • szociális információ szolgáltatás
 • szociális ügyintézésben való segítségnyújtás
 • életvezetési, mentálhigiénés, munkavállalási tanácsadás
 • családgondozás
 • csoportokkal végzett szociális munka
 • közösségi programok szervezése
 • veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és jelzőrendszer működtetése

Gesztor intézményben elérhető szolgáltatások

 • jogi tanácsadás
 • felnőtt pszichológiai tanácsadás
 • pályaorientációs tanácsadás
 • családterápia

 

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

A szolgáltatási helyen (helyben) ellátott feladatok

 • veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése
 • információnyújtás szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ügyekben
 • családgondozás (alapellátás, védelembe vett gyermek esetén, családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében, ill. utógondozás keretében)
 • környezettanulmány készítése felkérésre
 • örökbe fogadni szándékozók körülményeinek vizsgálata felkérésre
 • oktatási-nevelési intézmények gyermekvédelmi munkájának segítése
 • csoportokkal végzett szociális munka
 • közösségi programok szervezése
 • korrepetálás

 

Gesztor intézményben elérhető

 • jogi tanácsadás
 • gyermekpszichológiai tanácsadás
 • fejlesztőpedagógiai szolgáltatás
 • kapcsolattartási ügyeleti szolgáltatás
 • gyermekvédelmi közvetítés (mediáció)


Betűméret
Kontraszt