Ügyfélfogadási idő Hétfő: 07:30-16:00 Szerda: 07:30-16:00 Péntek: 07:30-13:00
Telefon (46)/390-120
Email hivatal@bukkszentkereszt.hu

Polgárőrség

BÜKKSZENTKERESZTI POLGÁRŐR EGYESÜLET

Tagok szám: 20 fő

Tel.: 06-30/758-69-01

AZ EDDIGI EREDMÉNYEK, MEGVALÓSULT CÉLOK:

Számos eszköz és felszerelés került beszerzésre (rádió adóvevők, több évszakos ruházat, stb.)

2015-ben egy minden időjárási körülmény és terepviszony közepette is biztonsággal üzemelő terepjáró képességgel bíró gépjármű beszerzése (Suzuki Vitara Allgrip Premium 1,6), a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére igénybe vett támogatás jogcímen elnyert pályázat alapján, mellyel hosszú távon megoldottá vált a szolgálatellátás eszközállománya.

Az Egyesület számos települési rendezvényen (pl. Bükkszentkereszti lovas szánverseny, Kemencés napok, Országos gyógynövénynapok, Gombanapok, Szlovák Nemzetiségi Találkozó, Rally stb.) lát el biztosítási feladatokat.

A település körzeti megbízotti személlyel rendelkezik a Diósgyőri Rendőrőrs kötelékében.

A Bükkszentkereszti Önkormányzat, a Bükkszentkereszti Polgárőr Egyesület és a Diósgyőri Rendőrőrs között szoros, napi kapcsolat alakult ki.

Az említett szervtől érkezett visszajelzések alapján az Egyesület nagyban segíti a munkájukat.

2015-ben a kerékpáros kresz oktatással kapcsolatban működött közre a helyi iskolával közösen a Polgárőr Egyesület.

A Polgárőr Egyesület a feladatai maradéktalan ellátása érdekében széleskörű együttműködésre törekszik.