Ügyfélfogadási idő Hétfő: 07:30-16:00 Szerda: 07:30-16:00 Péntek: 07:30-13:00
Telefon (46)/390-120
E-mail hivatal@bukkszentkereszt.hu

Római Katolikus Templom

IMG_9312 IMG_9291 IMG_9299

 Római Katolikus Templom – Bükkszentkereszt

3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 23.
Telefon: (46) 390-145

Miskolc-Vasgyári Plébánia fíliája
3533 Miskolc, Kabar u. 10.
Telefon/Fax: +36 (46) 333-860

 Szent Ferenc Kistestvérei Szerzetesközösség


A plébánia története

 

A Huta nevű kis település a diósgyőri koronauradalom bükki erdőségeiben a XVIII. század első felében jött létre. 1746-ban a diósgyőri plébániához tartozó üveghutában 80 lengyel és cseh nemzetiségű katolikus hívő élt, templomuk nem volt. Az 1769. évi egyházlátogatás idején ezt a régebbi hutát Óhutának, egy újabban létrejött települést Újhutának nevezték. (Óhuta neve 1940 óta: Bükkszentlászló, Újhutáé: Bükkszentkereszt.) 1797 körül az óhutai üveghutát áthelyezték Újhutára és újat állítottak Répáshután.
1777-ben a diósgyőri plébános Újhután kápolna felállítását javasolta, ez a következő évben fel is épült. 1786-ban papot, helyi lelkészt kértek az újhutai hívek a miskolci minorita konventtől. A diósgyőri plébános ugyanekkor a hutákban új plébánia felállítását javasolta. A II. József-féle plébániaszervezés során 1788. július 1-jén páter Sztankovics Jánost bevezették Újhutára helyi lelkésznek. A tíz év óta fennálló kápolna azonban a 608 lelket számláló hívőseregnek szűk lett, csak a fiatalok fértek el benne, egyébként is düledezni kezdett. A paplak meg mindössze 7 lépés hosszú kunyhószerű faházacska volt. Miután 1797-ben a kis kápolna életveszélyessé vált, a királyi kamara mint kegyúr 1788 októberében 2500 Ft-ot utalt ki az újhutai templomnak az elkészült tervrajz szerinti elkészítésére, elrendelte az építkezés megkezdését, mely 1801-ben fejeződött be, de fatornya gyengén sikerült. Miután az új paplak már előbb, 1798-ban felépült, a helyi káplánságot 1802-ben plébánia rangjára emelték, Óhuta és Répáshuta filiákkal. Az első plébános Tóth Pál volt, a templom titulusa pedig: Szent Kereszt felmagasztalása.
A filiák egyikében sem volt templom a XIX. században. De 1938-ban Bükkszentlászlón (Óhután) felépült a Szent László tiszteletére szentelt templom, 1970-ben pedig Répáshután állítottak fel kápolnát, Kisboldogasszony titulussal.


IMG_9310 IMG_9297 IMG_9294