Üdvözöljük Bükkszentkereszt Honlapján!

Aktuális

 

 

 

Üdvözöljük Bükkszentkereszt Honlapján!

Aktuális hírek, közlemények


 Kemences_napok_2016_A3_nezokep


Névtelen 9

 


 

Bukkszentkereszt_turisztikai_szorolap_A5_kesz2-életmód-744x1024

 

Kézműves vásár, árusok jelentkezése  Bükkszentkereszti rendezvényekre

 

  

BORSODVÍZ

 

Az elmúlt években a lakossági vízbekötések ösztönzésére biztosított kedvezmények tapasztalatai alapján Társaságunk menedzsmentje úgy döntött, hogy

2016.  április 25.-től — 2016. október 31 .-iq közötti időszakban

a lakossági vízbekötések építését egységesen átalányáron

35.000, Ft + 27% áfa / bekötés összegért végzi.

Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy

 • a földmunka és az út-helyreállítási költségét,

 • a vízóraakna költségét,

 • a tervezési, szakfelügyeletek és geodéziai bemérések díjait,

 • a közútkezelői hozzájárulás költségét,

 • az esetleges út átfúrások, valamint a védőcsövezés költségét, ahogyan eddig is a vízbekötést megrendelő lakost terhelik.

A felajánlott kedvezmények fenti időszakban Társaságunkhoz beérkezett lakossági víz bekötővezeték megrendelésekre érvényesek.


LAKOSSÁGI FELHÍVÁS  az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére

 

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél esetén. A szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság. A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében tilos a növényzet, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály – pl. növény egészségügyi okból hatósági engedély beszerzése mellett – megengedi. Avar és kerti hulladék égetését csak az adott település önkormányzata engedélyezheti rendeletében, de égetni ebben az esetben is csak a rendeletben meghatározott helyen, napokon és módon szabad. Külterületi ingatlanok esetében, amennyiben az égetést jogszabály megengedi, előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal (irányított égetés). Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.

A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. A felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat.

A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás elősegíti a tűz kialakulását, továbbterjedését. Erdőtűz-veszélyes időszakban országos szinten a vidékfejlesztési miniszter, területi szinten az erdészeti hatóság tűzgyújtási tilalmat rendelhet el, mely esetén az érintett területen akkor is tilos a tűzgyújtás – beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is –, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.

A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.

Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a katasztrófavédelem oldalait (http://www.katasztrofavedelem.hu, http://…..katasztrofavedelem.hu ), vagy a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapját (www.erdotuz.hu). Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság tájékoztató kisfilmjei az alábbi linkeken tekinthetőek meg:

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=39

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=32


 

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) és (2) bekezdése szerint a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda a következő napokon tart beiratkozást:

 • május 9. 800 – 1600
 • május 10. 800 – 1600

A beíratáshoz szükséges okmányok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • TAJ kártya
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél helyezték el, a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata)
 • külföldi állampolgárság esetén az érvényes tartózkodási engedély bemutatása

A 2012. évi II. törvény 247.§- a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el!


 

img079

 


img075

img078

20160401_102308

 


TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Lakosság!

MiReHuKöz Nonprofit Kft. a korábbi évek gyakorlatának megfelelően mind a Zöldhulladék (zöld), mind a Szelektív hulladék (sárga) gyűjtőzsákot térítésmentesen biztosítja a lakosság részére.

Zöldhulladékot kizárólag a MiReHuKöz Nonprofit Kft. logójával ellátott ZÖLDHULLADÉK GYŰJTŐZSÁK feliratú zsákokban szállítják el, illetve a kommunális hulladékgyűjtő edények (szürke színű) osztásával párhuzamosan lehetőség nyílik majd ZÖLDMATRICA igénylésével a korábbi – lakos tulajdonában lévő – edények zöldhulladék gyűjtésre való használatára.

A zsákokba, illetve gyűjtőedénybe helyezhető falevél, ágnyesedék, vágott fű, gyom, stb. A közterületet nem szennyező módon a nagyobb méretű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig és 1 méter hosszúságúra darabolva, kötegelve helyezhetők el a zsákok mellett.

Munkatársaink a nem kötegelt ágakat nem szállítják el!

Együttműködésüket megköszönve

MiReHuKöz Nonprofit Kft.


LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

 

Az elmúlt évek adatai alapján a 2015/2016. évi fűtési szezonban megnőtt a kéménytüzek száma a szilárdtüzelésű tüzelőberendezést használó lakóingatlanokban. Ennek fő oka a nem megfelelő tüzelőanyag használata és a kémények karbantartásának hiánya. A fűtési költség csökkentése érdekében sokan tüzelőberendezéseikben égetik el a háztartási hulladékot, mely azonban nem csak jogszabályba ütközik, de környezetszennyező, egészségkárosító és a kéményekben életveszélyes állapotot is előidézhet.

A háztartási hulladékok elégetését a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet tiltja, a rendelet alapján háztartási tüzelőberendezésben kizárólag a papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék égethető el. Az előírások megsértőivel szemben a környezetvédelmi hatóság eljárást indít és bírságot szabhat ki.

A szilárd anyagok elégetésével füstgáz, korom, hamu és salak keletkezik. Az égés során olyan mérgező összetevők szabadulnak fel, illetve olyan kémiai reakciók indulhatnak be, amelyek új mérgező vegyületeket hozhatnak létre, levegőbe jutásuk esetén beépülnek a környező talajba, növényzetbe, élővizekbe, és ezeket a mérgező anyagokat lélegzik be a környezetében élő emberek is. A műanyag, gumi, egyéb kőolajszármazék alapanyagú hulladék, festékkel, vegyi anyagokkal kezelt fa és egyéb hulladékok elégetésekor keletkezett égéstermék emberi szervezetbe jutása légzőszervi megbetegedésekhez vezethet, elősegíti a rosszindulatú betegségek kialakulását, a nehézfémeket tartalmazó por károsíthatja a veséket, elpusztítja az agysejteket, tüdő- és májkárosodást okozhat.

Az utóbbi években mind többen állnak vissza vegyestüzelésre, ill. építenek be kiegészítő fűtésként kandallókat. Szilárd- és olaj tüzelőanyagok használata során korom- és kátránylerakódás képződik a kéményekben, a nem megfelelő tüzelőanyag használata pedig megnöveli ezen lerakódás mértékét, mely az égéstermék-elvezető belső keresztmetszetének szűkülését okozza. A kémény leszűkült keresztmetszete több veszélyt is hordoz magában: a tüzelőberendezés nem kap elég levegő-utánpótlást a működéséhez, ezért szívóhatás alakul ki a kéményben és az égéstermék a tüzelőberendezésen keresztül visszaáramlik a lakótérbe, füst, – illetve szén-monoxid mérgezést okozva ezzel. A kéményben lévő nagymértékű korom és kátránylerakódás egy intenzív fűtés esetén a nagy külső- és belső hőmérséklet különbség hatására belobbanhat, kéménytüzet okozva ezzel. A kémény bekötőnyílásain vagy kitorkollásán kinyúló lángnyelvek könnyen átterjedhetnek a lakóépület éghető anyagú épületszerkezeteire, a környezetében lévő bútorzatra.

 

A hulladékkal vagy nedves fával való tüzelés a megspórolt fűtési költségekkel szemben sokkal nagyobb kárt tud okozni, szennyezi a levegőt, károsítja az egészséget, veszélyezteti az anyagi javakat és az emberi életet is, ezért felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a légszennyezés, a szén-monoxid-mérgezés és a kéménytüzek elkerülése érdekében mindenki csak a tüzelőberendezésének megfelelő tüzelőanyagot használjon, és biztosítsa a kéményseprők részre a kémények rendszeres ellenőrzését, tisztítását!

 

 


 

 


 A 2016-os Életmód Tábor részletei megtekinthetők

EZEN A LINKEN

 


 


02.04_NAV szja plakat

20160204 Egyszerűsített bevallás

1553NY

1553NY_1+1%

1553NY_kitoltesi_utmutato

 

 Térítéses Betegellátó Központ – Debreceni Egyetem Klinikai Központ  

 csomagok egyben HU-2015.09.21 (1)

                                    4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.

Tel.: 30/630-50-27 vagy (+36-52) 411-717 – ( 59217 mellék),

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket az egyetemünkön végzett szűrővizsgálatokról:

 

Szűrővizsgálattal a betegségek többsége még a tünetek megjelenése előtt felismerhető, és korai stádiumban eredményesebben kezelhető, mint előrehaladott állapotban. A Debreceni Egyetemi Klinikai Központ  Térítéses Betegellátó Központjában végzett komplex szűrés során az Ön nemének, korának megfelelő vizsgálatokra kerül sor. Ezen belül lehetőség van egyszerűbb és komplexebb csomag választására, utóbbi a ritkábban előforduló betegségek szűrésére is kiterjed.

A szűrést a Debreceni Egyetem klinikáinak szakorvosai végzik a Térítéses Betegellátó Központ újonnan átadott rendelőiben, az Elméleti Tömb földszintjén, exkluzív környezetben. Szombati napokra is adunk előjegyzést.

A szűrővizsgálati csomagokat a szakmai szempontok és a gyakoribb megbetegedési adatok alapján állítottuk össze.

 1. ALAP CSOMAG                         -Női:               20 000Ft

                                                                      -Férfi:              24 000Ft

 1. MINIMUM CSOMAG             -Női:               46 000Ft

                                                                      -Férfi:              49 000Ft

 1. OPTIMUM CSOMAG             -Női:               99 000Ft

                                                                     -Férfi:              89 000Ft

 1. VIP CSOMAG                          -Női:               139 000Ft

                                                                     -Férfi:              119 000Ft

Kiegészítő csomagok

Tumormarker vizsgálatok (9 db)                45 000Ft

Kardiológiai szűrés                                       59 000Ft

Gasztro-enterológiai csomag                      39 000Ft

Pajzsmirigy kivizsgálás                                 39 000Ft

Neurológiai kivizsgálás                                39 000Ft

ABPM (24 órás vérny. mérés)                     29 000Ft

Holter EKG (kiértékeléssel)                          29 000Ft

Endoscopos capsula szűrőcsomag              260 000Ft


ENDOSCOPOS CAPSULA SZŰRŐCSOMAG – 260 000Ft

Kérem engedje meg, hogy tájékoztatásul megosszam Önnel egy új diagnosztikai eljárás igénybevételének lehetőségét, fájdalommentes  endoscopos kapszula segítségével:
A  bél betegségek diagnosztikájának legkorszerűbb nem-invazív módszere. Az alkalmazott kapszula a világon jelenleg elérhető legkorszerűbb technikát képviseli. Az európai unióban 2009 szeptemberben került bevezetésre, Magyarországon először és jelenleg egyetlen helyen, Debrecenben elérhető. A tükrözés helyett végezhető teljesen fájdalommentes eljárás. Segítségével a nyelőcső, gyomor vékonybél  teljes szakasza és a vastagbél  egy  szakasza részletesen vizsgálható. Alkalmas a korai, kezdődő elváltozásának kimutatására, ezáltal mindenekelőtt a bélrák szűrésére.  Alkalmas többek között ismeretlen eredetű vérzésforrás azonosítására.

A vizsgálat megfelelő indikáció esetén gyermekkorban is végezhető.

 

PAJZSMIRIGY SZŰRŐVIZSGÁLAT (bármely csomaghoz rendelhető)

 a pajzsmirigybetegségek igen magas számban fordulnak elő, ezért gyakorlatilag mindenkinél szűrővizsgálata javasolt

      –       endokrin szakvizsgálata
–       pajzsmirigyfunkció meghatározás vérből
–       pajzsmirigy UH

TUMOR VIZSGÁLATA VÉRBŐL ÉS PET CT VIZSGÁLAT
  (bármely csomaghoz rendelhető) - 295 000 Ft  (45 000 Ft tumormarker + 250 000 Ft  PET CT )

A vérvétellel ( daganatmarker) gyomor-bélrendszeri, máj, epevezeték, hasnyálmirigy, tüdő, here, prostata eredetű daganatok szűrése, általános daganat marker vizsgálata történik.

A tumormarker vizsgálat kiegészítéseként figyelmükbe ajánljuk a teljes test PET CT vizsgálatot.
A PET-CT a fejtetőtől a talpig teljes körű, egy időben végzett izotópos és CT képalkotó vizsgálatot jelent, amely a szervezetben bárhol előforduló rosszindulatú daganatos betegség kimutatására szolgál.

Mindez természetesen nem kötelező jellegű, azonban bármilyen, a testben kialakuló daganatos betegség kimutatására alkalmas, negativitása esetén csaknem teljes biztonsággal kizárható aktuálisan a daganatos megbetegedés.

A fentebb említetteken kívül lehetőség van például cukorbetegség, csontritkulás szűrésére, férfi illetve női csomag igénybevételére (pl. meddőség kivizsgálása) igényektől függően.
Gyakorlatilag minden, a ma elérhető diagnosztikai kivizsgálás és kezelés elérhető egyetemünkön.

TÉRÍTÉS ELLENÉBEN LEHETŐSÉG VAN A KLINIKÁN BÁRMILYEN VIZSGÁLAT VAGY KEZELÉS IGÉNYBEVÉTELÉRE AZ ÖNNEK MEGFELELŐ IDŐPONTBAN.

A csomagok részletes tartalma mellékelve van.

További információ és időpont egyeztetés:

Tatai Csilla

Térítéses Betegellátó Központ

4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.

Tel:  30/6305027

www.reof.hu

A számlát ( áfa mentes) cégre is lehet kérni. Egészségpénztári kártyát elfogadunk..Bankkártyás fizetésre is van lehetőség.

Bízom abban, hogy sikerül elnyernünk tetszését a Debreceni Egyetem által kínált szűrővizsgálatok kapcsán!

 


 Tisztelt Lakóink!

2015.december 23-tól fokozatosan felváltja a zsákos szelektív hulladékgyűjtést a sárga műanyag gyűjtőedényes.

Ezen gyűjtőedények 2015.12.17-23-ig, majd ezt követően 2016.01.04-től, egy rövid adminisztrációt követően Gyöngyösi Mónikától vehetők át az önkormányzati hivatalban.

Az edények ürítése a megszokott módon, két hetente történik majd.

 


 

HIRDETMÉNY

logo2

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata tájékoztatja a 15-24 év közötti fiatalokat az Ifjúsági Garancia Rendszerről és a keretében megvalósuló GINOP 5.2.1-14 munkaerő-piaci programról. Az Európai Unió támogatásával 2015-2020. közötti időszakban megvalósuló Ifjúsági Garancia Rendszer azon 15-24 év közötti fiatalok számára nyújt segítséget elhelyezkedésük, munkatapasztalat szerzésük, illetve képzésük támogatása révén, akik sem nem tanulnak, sem nem dolgoznak.

 

Felvilágosítás: Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya

                               3526 Miskolc, Zombori u. 2. I. emelet 104-es iroda.

                               Sándor Krisztina              46/502-800/103 mellék

                               Deák László                       46/502-800/157 mellék

                               Mokri Mónika                  46/502-800/135 mellék

Az induló képzések listáját az alábbi linkre kattintva tekinthetik meg:

aktuális képzések 2015_11_26

 


 


 

HIRDETMÉNY

Ifjúsági Garancia Rendszerről

logo2

Az Európai Unió támogatásával 2015-2020. közötti időszakban megvalósuló Ifjúsági Garancia Rendszer azon 15-24 év közötti fiatalok számára nyújt segítséget elhelyezkedésük, munkatapasztalat szerzésük, illetve képzésük támogatása révén, akik se nem tanulnak, se nem dolgoznak.

Az Ifjúsági Garancia Rendszerről és a keretében megvalósuló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.2.1 munkaerő-piaci programban való részvétel feltételeiről  a tájékoztatást a mellékelt szórólapok tartalmazzák.

Foglalkoztatók számára:

Amennyiben a foglalkoztatni kívánt fiatal illetékesség szerint a Miskolci Járási Hivatalhoz tartozik, a támogatással kapcsolatban bővebb felvilágosítást kaphat és a kérelem beadásához szükséges dokumentumokat igényelhet az alábbi elérhetőségen: Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya, 3526 Miskolc, Zombori u. 2., I. emelet 140-es iroda. Erben Miklós, Tel: 46-502-800 / 176-os mellék, e-mail:ErbenM@lab.hu valamint Gável Zita 46-502-867, e-mail: GavelZ@lab.hu

Képzésről érdeklődő fiatalok számára:

Amennyiben a fiatalt (álláskeresőt) valamely tanfolyam (szakma) érdekli bővebb felvilágosítást kaphat: Miskolci Járási Hivatal foglalkoztatási osztálya, 3526 Miskolc, Zombori u. 2., I. emelet 104-es iroda. Sándor Krisztina 46-502-800/103-os mellék és Deák László 46/502-800/157-os mellék illetve Zsóriné Gerinczy Anna 46/502-835.

szorolap munkaltatoknak_2015 (1)

szorolap fiataloknak_2015 (2)

képzők és aktuális képzések_2015_MJH (2)

 


 

Tisztelt Lakóink!

A következő hónapokban (kb. 3-4 hónap), az úgynevezett Svájci Projekt kiviteli munkái zajlanak majd településünkön.
Ennek keretében kb. 5 km hosszan kerül cserére az azbeszt-cement víz gerincvezeték, ami időszakos, remélhetőleg nem túl hosszú idejű víz lezárásokkal jár majd együtt.

 

A következő utcákban kell a munkálatokkal számolni:
Kossuth, Zrínyi, Dorongósi, Völgy, Bükk, Bem, Rákóczi.

 

Mindannyiunk közös érdeke, hogy a csőtörések számát minimalizáljuk, illetve az egészségre legkevésbé káros, korszerű vízhálózatunk legyen.
Az esetlegesen okozott kellemetlenségekért megértésüket és türelmüket kérjük.

 


emagy_logo

 

 

kozadat_logo

allamkincstar

tallai_andras_banner

plakat

 

trash_man

Kék Sólyom Vendégház

Cím: 3557 Bükkszentkereszt, Táncsics út. 27.

Email: kek.solyom.vendeghaz@gmail.com

IMG_1546

 

IMG_3633Vendégház maximális kényelemben...

Amit kínálunk...

 • Kedvező árak
 • Modern, igényes környezet
 • Ingyenes internet hozzáférés
 • Ingyenes, zárt parkoló
 • Családbarát szobák
 • Ingyenes grillezési lehetőség

Nyaraljon, frissüljön fel Ön is nálunk!

 

 

image4522

Elérhetőség:

www.facebook.com/buxirup