Ügyfélfogadási idő Hétfő-szerda: 07:30-16:00 Csütörtök: 10:00-18:00 Péntek: 07:30-13:30
Telefon (46)/390-120
Email bukkszentkereszt.hivatal @gmail.com

Aktuális

 

 

Üdvözöljük Bükkszentkereszt Honlapján!

Aktuális hírek, közlemények
*

karacsonyi_koszonto-2016_véglegesInduló tanfolyamok 2016. dec. A4 színes

Bővebb felvilágosítás:

Sándor Krisztina 46/502-800/103-as mellék, sandork@lab.hu

Mokri Mónika 46/502-800/135-ös mellék, mokrim@lab.hu


Tisztelt lakóink!

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete

2016. november 29. napján (kedden)

17:00 órakor

KÖZMEGHALLGATÁST tart.

Helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó tereme.

Jámbor Flórián         Dr. Hegyközi Béla

     polgármester         címzetes főjegyzőHirdetmény

szociális célú tűzifa juttatásról

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatánál szociális célú tűzifa igényelhető a rendelkezésre álló 91 köbméter erejéig. Az igényléshez szükséges kérelem az önkormányzatnál szerezhető be. Azok részesülhetnek szociális tűzifajuttatásban, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 85 500,- Ft-ot, egyedül élő esetén a 99 700,- Ft-ot.

A kérelmek elbírálásánál előnyben részesülnek az aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, a lakásfenntartási támogatásban részesülők, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő vagy kiskorú gyermeket nevelő családok, közfoglalkoztatásban részt vevők és az egyedül élő nyugdíjasok.

 

A kérelmek benyújtásának határideje: 2016. december 31.

 

A kérelmeket a Szociális Bizottság bírálja el szociális rászorultság alapján a 2017. januári ülésén.

A fa kiszállítására 2017. február 15. napjáig kerül sor.

További felvilágosítás Kovácsné Erdődi Ildikótól kérhető.

Tel.: 46/ 390-120                                          

                                                                                  Jámbor Flórián

                                                                                   polgármester


Hirdetmény

karácsonyi támogatás igényléséről

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata karácsonyi támogatásban részesíti azokat a kérelmezőket, akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el a nettó 114. 000,- Ft-ot. A támogatás összege családonként 10. 000,- és 20 000,- Ft közötti összeg, mely a család egy főre jutó jövedelmétől függően kerül megállapításra. A kérelmet a jövedelemigazolásokkal együtt 2016. november 30. napjáig lehet benyújtani az önkormányzati hivatalban.

 

Tájékoztatást Kovácsné Erdődi Ildikó ügyintéző nyújt. Tel.: 46/ 390-120.

                                                                                  Jámbor Flórián

                                                                                    polgármester
A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről 

Dia1


 

Eladó egy 2 méter magas, 2,5 méter széles, kétszárnyú, jó állapotú, erős vasajtó.

Elvihető bontott esővíz csatorna és cső, szürke pala és kupola, valamint néhány vörös kupola.

Telefon: 70/384-2491


 

Rendészeti szakgimnáziumba történő jelentkezéshez kapcsolódó tudnivalók

  
HIRDETMÉNY

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázata keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 8.

Az EPER-Bursa rendszerben az alábbi linken szükséges regisztrálnia a pályázónak: http://www.emet.gov.hu

Az önkormányzatnál felvilágosítás Kovácsné Erdődi Ildikótól kérhető.

Tel.: 46/ 390-120, 111 mellék

Jámbor Flórián

                                                                                                                                polgármester

 
https://youtu.be/BvgXrjuaF-Q

1
oszi_tura_2016_2


 

 


 

TÁJÉKOZTATÓ

A hétvégi házas övezetben a jövőben lehetőség lesz a szelektív, ill. a zöld hulladék összegyűjtésére. Az ehhez szükséges zöld, ill. sárga zsákok ingyenesen átvehetők az önkormányzati hivatalban. A zsákok összegyűjtését az önkormányzat fogja végezni.

 


 Felszólítás!

A Bükkszentkereszti Erdő Birtokossági Társulat a Község Önkormányzatának segítségével felszólítja az Erdőalja utca lakosait és a hétvégi házak tulajdonosait, hogy a szemközti erdő nem szemétlerakó hely !!! Semmiféle szemetet, háztartási hulladékot, fa hulladékot, levágott füvet az erdőben lerakni nem lehet !! TILOS !! Felszólítunk továbbá minden érdekeltet, hogy a szemközti erdő nem gépkocsi parkoló !!! Az erdőben parkolni, autóbeállókat kialakítani szigorúan TILOS !!!
Az erdő védelme érdekében a „NATURA 2000″ és az erdőtörvény előírásának megfelelően minden esetben feljelentést teszünk! Mindenki kötelessége környezetünk, az erdők védelme, az erre vonatkozó előírások, törvények betartása.

Erdő Birtokossági Társulat

Bükkszentkereszt


 

Bukkszentkereszt_turisztikai_szorolap_A5_kesz2-életmód-744x1024

 

Kézműves vásár, árusok jelentkezése  Bükkszentkereszti rendezvényekre

 


 

BORSODVÍZ

 

Az elmúlt években a lakossági vízbekötések ösztönzésére biztosított kedvezmények tapasztalatai alapján Társaságunk menedzsmentje úgy döntött, hogy

2016.  április 25.-től — 2016. október 31 .-iq közötti időszakban

a lakossági vízbekötések építését egységesen átalányáron

35.000, Ft + 27% áfa / bekötés összegért végzi.

Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy

  • a földmunka és az út-helyreállítási költségét,

  • a vízóraakna költségét,

  • a tervezési, szakfelügyeletek és geodéziai bemérések díjait,

  • a közútkezelői hozzájárulás költségét,

  • az esetleges út átfúrások, valamint a védőcsövezés költségét, ahogyan eddig is a vízbekötést megrendelő lakost terhelik.

A felajánlott kedvezmények fenti időszakban Társaságunkhoz beérkezett lakossági víz bekötővezeték megrendelésekre érvényesek.


LAKOSSÁGI FELHÍVÁS  az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére

 

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél esetén. A szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság. A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében tilos a növényzet, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály – pl. növény egészségügyi okból hatósági engedély beszerzése mellett – megengedi. Avar és kerti hulladék égetését csak az adott település önkormányzata engedélyezheti rendeletében, de égetni ebben az esetben is csak a rendeletben meghatározott helyen, napokon és módon szabad. Külterületi ingatlanok esetében, amennyiben az égetést jogszabály megengedi, előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal (irányított égetés). Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.

A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. A felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat.

A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás elősegíti a tűz kialakulását, továbbterjedését. Erdőtűz-veszélyes időszakban országos szinten a vidékfejlesztési miniszter, területi szinten az erdészeti hatóság tűzgyújtási tilalmat rendelhet el, mely esetén az érintett területen akkor is tilos a tűzgyújtás – beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is –, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.

A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.

Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a katasztrófavédelem oldalait (http://www.katasztrofavedelem.hu, http://…..katasztrofavedelem.hu ), vagy a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapját (www.erdotuz.hu). Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság tájékoztató kisfilmjei az alábbi linkeken tekinthetőek meg:

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=39

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=32


 

img075

img078

20160401_102308

 


TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Lakosság!

MiReHuKöz Nonprofit Kft. a korábbi évek gyakorlatának megfelelően mind a Zöldhulladék (zöld), mind a Szelektív hulladék (sárga) gyűjtőzsákot térítésmentesen biztosítja a lakosság részére.

Zöldhulladékot kizárólag a MiReHuKöz Nonprofit Kft. logójával ellátott ZÖLDHULLADÉK GYŰJTŐZSÁK feliratú zsákokban szállítják el, illetve a kommunális hulladékgyűjtő edények (szürke színű) osztásával párhuzamosan lehetőség nyílik majd ZÖLDMATRICA igénylésével a korábbi – lakos tulajdonában lévő – edények zöldhulladék gyűjtésre való használatára.

A zsákokba, illetve gyűjtőedénybe helyezhető falevél, ágnyesedék, vágott fű, gyom, stb. A közterületet nem szennyező módon a nagyobb méretű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig és 1 méter hosszúságúra darabolva, kötegelve helyezhetők el a zsákok mellett.

Munkatársaink a nem kötegelt ágakat nem szállítják el!

Együttműködésüket megköszönve

MiReHuKöz Nonprofit Kft.


LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

 

Az elmúlt évek adatai alapján a 2015/2016. évi fűtési szezonban megnőtt a kéménytüzek száma a szilárdtüzelésű tüzelőberendezést használó lakóingatlanokban. Ennek fő oka a nem megfelelő tüzelőanyag használata és a kémények karbantartásának hiánya. A fűtési költség csökkentése érdekében sokan tüzelőberendezéseikben égetik el a háztartási hulladékot, mely azonban nem csak jogszabályba ütközik, de környezetszennyező, egészségkárosító és a kéményekben életveszélyes állapotot is előidézhet.

A háztartási hulladékok elégetését a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet tiltja, a rendelet alapján háztartási tüzelőberendezésben kizárólag a papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék égethető el. Az előírások megsértőivel szemben a környezetvédelmi hatóság eljárást indít és bírságot szabhat ki.

A szilárd anyagok elégetésével füstgáz, korom, hamu és salak keletkezik. Az égés során olyan mérgező összetevők szabadulnak fel, illetve olyan kémiai reakciók indulhatnak be, amelyek új mérgező vegyületeket hozhatnak létre, levegőbe jutásuk esetén beépülnek a környező talajba, növényzetbe, élővizekbe, és ezeket a mérgező anyagokat lélegzik be a környezetében élő emberek is. A műanyag, gumi, egyéb kőolajszármazék alapanyagú hulladék, festékkel, vegyi anyagokkal kezelt fa és egyéb hulladékok elégetésekor keletkezett égéstermék emberi szervezetbe jutása légzőszervi megbetegedésekhez vezethet, elősegíti a rosszindulatú betegségek kialakulását, a nehézfémeket tartalmazó por károsíthatja a veséket, elpusztítja az agysejteket, tüdő- és májkárosodást okozhat.

Az utóbbi években mind többen állnak vissza vegyestüzelésre, ill. építenek be kiegészítő fűtésként kandallókat. Szilárd- és olaj tüzelőanyagok használata során korom- és kátránylerakódás képződik a kéményekben, a nem megfelelő tüzelőanyag használata pedig megnöveli ezen lerakódás mértékét, mely az égéstermék-elvezető belső keresztmetszetének szűkülését okozza. A kémény leszűkült keresztmetszete több veszélyt is hordoz magában: a tüzelőberendezés nem kap elég levegő-utánpótlást a működéséhez, ezért szívóhatás alakul ki a kéményben és az égéstermék a tüzelőberendezésen keresztül visszaáramlik a lakótérbe, füst, – illetve szén-monoxid mérgezést okozva ezzel. A kéményben lévő nagymértékű korom és kátránylerakódás egy intenzív fűtés esetén a nagy külső- és belső hőmérséklet különbség hatására belobbanhat, kéménytüzet okozva ezzel. A kémény bekötőnyílásain vagy kitorkollásán kinyúló lángnyelvek könnyen átterjedhetnek a lakóépület éghető anyagú épületszerkezeteire, a környezetében lévő bútorzatra.

 

A hulladékkal vagy nedves fával való tüzelés a megspórolt fűtési költségekkel szemben sokkal nagyobb kárt tud okozni, szennyezi a levegőt, károsítja az egészséget, veszélyezteti az anyagi javakat és az emberi életet is, ezért felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a légszennyezés, a szén-monoxid-mérgezés és a kéménytüzek elkerülése érdekében mindenki csak a tüzelőberendezésének megfelelő tüzelőanyagot használjon, és biztosítsa a kéményseprők részre a kémények rendszeres ellenőrzését, tisztítását!

 

 


 

Tisztelt Lakóink!

A következő hónapokban (kb. 5 hónap), az úgynevezett Svájci Projekt kiviteli munkái zajlanak majd településünkön.
Ennek keretében kb. 3 km hosszan kerül cserére az azbeszt-cement víz gerincvezeték, ami időszakos, remélhetőleg nem túl hosszú idejű víz lezárásokkal jár majd együtt.

 

A következő utcákban kell a munkálatokkal számolni:
Kossuth, Zrínyi, Somosbérc, Kölcsey, Béke, Szabadság telep, Hunyadi.

 

Mindannyiunk közös érdeke, hogy a csőtörések számát minimalizáljuk, illetve az egészségre legkevésbé káros, korszerű vízhálózatunk legyen.
Az esetlegesen okozott kellemetlenségekért megértésüket és türelmüket kérjük.