Ügyfélfogadási idő Hétfő: 07:30-16:00 Szerda: 07:30-16:00 Péntek: 07:30-13:00
Telefon (46)/390-120
E-mail hivatal@bukkszentkereszt.hu

Rendeletek

Bükkszentkereszt SZMSZ

Hulladékgazdálkodásról szóló rendelet

A településnév használatáról szóló rendelet

Rendezési terv módosítása

településkép védelméről szóló rendelet

Településképi arculati kézikönyv

Adományozás rend.

Allergén növényekkel kapcsolatos helyi szabályozásáról szóló rend.

Helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló rend.

A helyi közművelődési tevékenységről szóló rend.

Jogosulatlanul igénybe vett ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjaira vonatkozó rend.

Az Önkormányzat elismeréseinek alapításáról és adományozásuk szabályairól szóló rend.

A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörökről szóló rend.

Építményadó egységes rendelet

Idegenforgalmi adó rendelet

iparűzési adóról szóló rendelet

Talajterhelési díj rendelet

a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői juttatásainak, támogatásainak egyes kérdéseiről

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet

a közterület filmforgatási célú felhasználásáról

a közterületek elnevezése, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól

a normatív alapon adható támogatásokról

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

települési támogatásról szóló rendelet

a temető használatának szabályairól

avar és kerti hulladék égetéséről

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint a fizetendő díjak mértékéről

köztisztviselők illetményalapjának módosításáról

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

az önkormányzat 2014. évi zárszámadásról

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról (2)

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2018. évi költségvetés módosításáról

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

a 2015. évi zárszámadásáról

a 2016. évi zárszámadásról

a 2017. évi zárszámadásról

2018. évi zárszámadásról

2019. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet

Az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet

szociális tüzifa juttatás szabályairól szóló rendelet

gyermekek védelméről szóló rendelet

gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés térítési díjáról szóló rendelet

köztisztviselők illetményalapjáról szóló rendelet

14. rendelet A Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának módosításáról

közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet