Ügyfélfogadási idő Hétfő: 07:30-16:00 Szerda: 07:30-16:00 Péntek: 07:30-13:00
Telefon (46)/390-120
E-mail hivatal@bukkszentkereszt.hu

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

A Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai:

Telekes Antalnéelnök
Somogyi Juditelnökhelyettes
dr. Császári Évaönkormányzati képviselő
Mátrainé Erdődi Valériaönkormányzati képviselő
Matiscsák Lászlóönkormányzati képviselő

Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat:

Megalakulása: 1994

Fő tevékenysége: A szlovák nyelvet, a szlovák népi kultúrát megőrző, megújító helyi közösségek, intézmények, klubok, civil szerveződések hagyományápoló tevékenységeinek, identitást erősítő programjainak támogatása.

Ismerve hagyományaink és gyökereink megőrzésének jelentőségét, bevételeinket nemzetiségi feladatalapú támogatásból és pályázati forrásokból igyekszünk növelni. Így tudjuk támogatni a szlovák nemzetiségi óvodát, iskolát, a szlovák hagyományőrző klubot, ezen belül az énekkart, a kulturális rendezvényeket, sport rendezvényeket, az egyházzal való kapcsolattartást, a tanulók szlovák középiskolában való tanulmányait.

Az önkormányzat megragadva minden lehetőséget, támogatja a szlovák nyelv tanítását, úgy az óvodában, mint az iskolában.

Támogatja:

– a Szlovákiával való kapcsolattartást

– a tanulók szlovákiai táboroztatását, kirándulásait

– eszközöket, játékokat, könyveket, módszertani feladatlapokat biztosít

– pedagógusok továbbképzéseken való részvételi lehetőségeit (határon belül és túl)

– a vers,- mesemondó és énekversenyeket, (határon belül és túl)

– a „szlovák nyelvből kimagaslóan teljesítő” tanulók díjazását

– a szlovák nyelvvizsgákon való részvételt és díját

– népviseleti ruhák beszerzését,

– hagyományápoló programokat, ünnepélyeket, rendezvényeket

Élő kapcsolatokra törekszünk szlovákiai településekkel és az ott élő egykori bükkszentkeresztiekkel is.

2003. november 28-án Együttműködési Szerződés jött létre a kelet-szlovákiai Drnava község és Bükkszentkereszt között, mely máig is tartó szoros baráti kapcsolatot eredményez mindkét fél számára.

A községünkben folyó közművelődési tevékenység fontos része a bükkszentkereszti szlovák hagyományok, a nemzetiségi kultúra ápolása, a szellemi és tárgyi örökség megőrzése illetve továbbadása az ifjú nemzedéknek. E célok megvalósítását szolgálja az iskolai néptáncegyüttes, az 1991-ben megalakult immár 60 fős Bükkszentkereszti Szlovák Hagyományőrző Klub és Hagyományőrző Énekkar. Fellépéseik során községünk jó hírét, a kultúra sokszínűségét reprezentálják határainkon belül és túl.

Kulturális örökségünk része az épített környezet, a szlovák népi kismesterségek még fellelhető alkotásai. Ezek megörökítése, feltérképezése, illetve a megtalált értékek archiválása és reprodukálása a községi önkormányzattal közösen – fontos feladatunk. A Kültéri Néprajzi Kiállítás az iskola udvarán, az Idősek Hagyományőrző Klubja a Közösségi Házban, az üveggyártás története és a helyi régi üvegfúvó mesterek által készített üvegtárgyak a falu Üvegmúzeumában tekinthetők meg.

Szoros kapcsolatot ápolunk az Országos Szlovák Önkormányzattal, a Magyarországi Szlovákok Szövetségével, a Szlovák Nagykövetséggel, a B-A-Z Megyei Területi Szlovák Önkormányzattal. Több évtizedes a baráti kapcsolat, a magyarországi szlovákok lakta településekkel illetve a szomszédos községek lakóival.

Bükkszentkereszt község Önkormányzatával szorosan együttműködünk, a falu rendezvényein /Szlovák Nemzetiségi Találkozó, Bükkszentkereszti Napok, Kemencés Napok, Idősek Napja, Gomba Napok, Lovasszán verseny, közös Karácsony az Egyházzal stb./ a kulturális műsorok magyar és szlovák nyelven zajlanak egyaránt.

„Azt a lelket és nyelvet, melyet rövid időre örökbe kaptunk, új szellemmel fényezve, csorbítatlanul át kell adnunk utódainknak.” Ez a mi küldetésünk! Kosztolányi Dezső


Határozatok:

01. határozat

02. határozat

03. határozat

04. határozat

05. határozat

06. határozat

07. határozat

08. határozat

09. határozat

10. határozat

11. határozat

12. határozat

13. határozat

14. határozat

15. határozat

16. határozat

17. határozat

18. határozat

19. határozat

20. határozat

21. határozat

74. határozat

75. határozat

76. határozat


Jegyzőkönyvek:

Jegyzőkönyv 2019.02.12

Jegyzőkönyv 2019.04.08

Jegyzőkönyv 2019.05.11

Jegyzőkönyv 2019.05.13

Jegyzőkönyv 2019.05.30

Jegyzőkönyv 2019.07.25

Jegyzőkönyv 2019.09.12

Jegyzőkönyv 2019.10.03

Jegyzőkönyv 2019.10.28

Jegyzőkönyv 2019.11.19

Jegyzőkönyv 2019.11.25

Jegyzőkönyv 2019.12.13

Jegyzőkönyv 2020.01.30

Jegyzőkönyv 2020.02.13

Jegyzőkönyv 2020.03.17

Jegyzőkönyv 2020.06.23

Jegyzőkönyv 2020.07.13

Jegyzőkönyv 2020.08.31

Jegyzőkönyv 2020.10.14

Jegyzőkönyv 2020.10.18

Jegyzőkönyv 2020.10.20

Jegyzőkönyv 2021.07.20