Tájékoztató ebösszeírásról

TÁJÉKOZTATÁS EBÖSSZEÍRÁSRÓL

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban Átv.) 42/B. §. (1) bekezdése alapján Bükkszentkereszt Község Önkormányzata az ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel, a település közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában

2020. március 1. és 2020. március 31. napja között

ebösszeírást végez.

Az Átv. 42/B. § (5) bekezdése alapján az eb tulajdonosa és tartója az eb összeírásakor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként, egy „Eb összeíró adatlapot” (továbbiakban:adatlap) kell kitöltenie, és azt a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal címére (3557 Bükkszentkereszt, Kossuth utca 24.) kitöltve, aláírva vagy az ebosszeiras.bukkszentkereszt@gmail.com email címre beszkennelve vissza kell juttatni.

Az adatlapok beszerzése az ebtartó kötelezettsége. Az adatlapok folyamatosan beszerezhetők a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatalnál (3557 Bükkszentkereszt, Kossuth utca 24.), illetve letölthetőek a település honlapjáról. (www.bukkszentkereszt.hu)

Az eb összeíró adatlap leadási, illetve megérkezési határideje: 2020. március 31. napja.

A microchippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban, valamint a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.

Az ebtulajdonosok a bejelentést követően kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat (pl.: szaporulat, eb elvesztése, elhullása, más tulajdonoshoz kerülése) bejelenteni.

Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet 3. melléklet d) pontja alapján ebenként 30.000 Ft állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.

Felhívom az ebtulajdonosok figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B. §. (10) bekezdése alapján, a négy hónaposnál idősebb ebek csak microchippel megjelölve tarthatóak. Ezen előírás megsértése esetén az ebtartó minimálisan 45.000 Ft állatvédelmi bírsággal sújtandó.

Ebösszeíró adatlap letölthető innen: Ebösszeíró adatlap 2020

Bükkszentkereszt, 2020. február 26.

dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta s.k.

jegyző