Ügyfélfogadás változása

HIRDETMÉNY

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Bükkszentkereszt Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a 86/ 2022 (XI.24) Önkormányzati Határozatával a
különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-
testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó
veszélyhelyzeti szabályokról szóló  460/2022.(XI.10.) Kormányrendelet
értelmében

2022. december 22. – 2023. január 6. közötti időszakra
a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén

(3557 Bükkszentkereszt, Kossuth utca 24.)
igazgatási szünetet rendel el.

Kizárólag haláleset anyakönyvezése ügyében hívható telefonszám
munkanapokon 8.00 -16.00 óra között: 30/ 7002740.
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta sk.

jegyző