Ügyfélfogadási idő Hétfő: 07:30-16:00 Szerda: 07:30-16:00 Péntek: 07:30-13:00
Telefon (46)/390-120
E-mail hivatal@bukkszentkereszt.hu

Pályázat működő panziók fejlesztésére

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 2017. december 4-ig benyújtható pályázat a Magyar Turisztikai Ügynökség által meghirdetett a 
Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – panziók fejlesztése című, TFC-1.1.1-2017 kódszámú pályázati kiírásra.

Az igényelhető támogatás összege: 
Panzió fejlesztése esetén: 5 MFt – 42 MFt, 
Maximális támogatási intenzitás: 70%.
Támogatási előleg mértéke: 50%.

Csatolva küldjük a pályázati felhívást, amely az összes további részletet tartalmazza.

Néhány fontosabb információ:

A pályázat célja:

A konstrukció célja a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó szálláshelyek és a turisztikai vonzerők közelében található kereskedelmi szálláshelyek általános minőségének és szolgáltatási színvonalának emelése, indokolt esetben kapacitásának bővítése, kapacitáskihasználtságának javítása, a szálláshely működéséből származó árbevételek által a profitabilitás és a fenntarthatóság növelése.

Támogatási igényt olyan meglévő (üzemelő) panzió fejlesztésére lehet benyújtani, amelyre vonatkozóan a támogatást igénylő a támogatási igény benyújtásakor panzió besorolású működési engedéllyel rendelkezik.

Szálláshely fejlesztésére pályázhat:
– Az ingatlan tulajdonosa
– Szálláshely üzemeltetője

A pályázónak (üzemeltetőnek, tulajdonosnak) vállalnia kell, hogy
– a „Panzió csillaggal” minősítést a projekt zárásáig (a záró beszámoló benyújtásáig) megszerzi,
– legalább évi 180 napig nyitva tart, és ezt a fenntartási idő végéig vállalja,
– a vállalt nyitvatartott napokra vetített minimum 50%-os kihasználtságot elér.

Elszámolható költségek
– előkészítési költségek
– szolgáltatások igénybe vételének költségei;
– építési (átalakítási, bővítési, felújítási) költségek (szálláshely  kapacitásbővítéséhez,  meglévő  szálláshelyek,  közös  használatban lévő   vendéglátó    egységek    belsőépítészeti,   felújítási, átalakítási,  építési munkálatainak költségei, stb.); 
– meglévő      kereskedelmi     szálláshelyek     tematikus     szolgáltatásfejlesztési   tevékenységhez kapcsolódó átalakítási, felújítási, építési költségei,
– eszközbeszerzések költségei; 
– immateriális javak beszerzése.

Önállóan támogatható tevékenységek:
– meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek belső megjelenésének, belsőépítészeti arculatának minőségének és szálláshelyek szobáinak, közösségi tereinek bővítésére, változtatására irányuló beruházások;
– meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek új tematikus szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális beruházások támogatása (szálláshelyek szolgáltatási kínálatának minőségi és mennyiségi fejlesztése, valamint ezek kombinációja, pl. családbarát, szenior, egészségturisztikai, kerékpáros, stb. szolgáltatások) az adott térség turisztikai fejlesztési irányaihoz, kitörési pontjaihoz igazodva az elszámolható beruházás összeg elszámolható költségének 40%-ig (A 40%-os korlát nem vonatkozik a wellness szolgáltatás fejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra.);
– meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek kapacitásbővítése (pl. férőhelyek számának növelése, szobaszám növelés kiszolgáló infrastruktúrával);
– a támogatott kereskedelmi szálláshelyek használatához közvetlenül kapcsolódó telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztések;

Önállóan nem támogatható tevékenységek: 
– kereskedelmi egységen belül, annak közös üzemeltetésében levő vendéglátó egység szolgáltatási kapacitásbővítése és színvonalának növelése;
– a fejlesztésekkel érintett épületek energiahatékony működését javító beruházások,
– kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetéséhez szükséges információs és kommunikációs technológiai, ügyviteli és/vagy értékesítési rendszerekhez szükséges szoftver és/vagy hardware beszerzés, beruházás;
– szálláshelyhez kapcsolódó bűnmegelőzési tevékenység támogatása;
– az épület teljes körű azbesztmentesítése;

Kapacitásbővítés esetén, a fejlesztés eredményeképpen is meg kell felelni a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2.§.(d) pontjában foglaltaknak. (legalább 6, legfeljebb 10 szoba, legalább 11, legfeljebb 20 ágy)