Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat hirdetmény

Hirdetmény

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján kiírja a 2022. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 5.

A határidő lejárta után benyújtott pályázatok nem bírálhatók el.

A pályázat benyújtásához a jövedelemről és a hallgatói jogviszonyról hitelt érdemlő igazolás szükséges.

További tájékoztatás Kovácsné Erdődi Ildikó ügyintézőtől kérhető.( tel.: 46/ 390-120)

Solymosi Konrád Ferenc sk.

polgármester