Értesítés vízellátásról

Tisztelt Bükkszentkereszti Lakosok!

A vezetékes vízellátást biztosító Borsodvíz Zrt. tájékoztatása alapján az alábbiakról értesítem a Tisztelt Lakosságot:

A MIVÍZ Kft. a Bükkszentkereszt ivovízellátását is biztosító Szinva-főforrást visszakapcsolta a vízellátó rendszerbe. Ennek eredménye képpen a település vízellátása ismételten a megszokott üzemrendben, a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint zajlik.

Solymosi Konrád Ferenc sk.

polgármester

Kelt.: Bükkszentkereszt, 2020. július 28.