Felhívás a házszámtáblák kihelyezésére

Felhívás a házszámtáblák kihelyezésére

Bükkszentkereszt község több utcájában problémát jelent az ingatlanok beazonosítása, tekintettel arra, hogy a házszámok egyáltalán nem vagy nem megfelelő módon kerülnek kihelyezésre.

A házszámtábla hiánya vagy nem megfelelő elhelyezése megnehezíti a betegszállítók, a mentőszolgálat, a tűzoltóság, a rendőrség, a postai szolgálat, valamint a többi közszolgáltató munkáját.

A beazonosíthatóság továbbá a lakosság érdekeit, valamint a közbiztonság megteremtését is szolgálja.

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 10/2014 (IX.15.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezése, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól

(a továbbiakban: Rendelet) 2014. november 16. napján lépett hatályba.

A Rendelet 9. §- a értelmében:

(1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan közterület felőli bejáratánál jól látható módon kell elhelyezni. Amennyiben az ingatlan nem az utcanév táblán megjelölt közterület felől nyílik, a házszámot jelző táblát a házszámozás alapjául fekvő közterület felőli oldalon is ki kell helyezni.

(2) Amennyiben az ingatlan más módon egyértelműen nem azonosítható, vagy házszámmal nem rendelkezik, a közterületről jól látható táblán kell a helyrajzi számával megjelölni.

(3) Előkertes beépítési mód esetén, amennyiben a közterületről a házszám nem lenne olvasható, a házszámtáblát a kerítésen a bejárat mellett, kerítés hiányában a telek közterületi határvonalán jól láthatóan kell elhelyezni.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján:

14/A. § (5) Minden házszámmal ellátott épületen a tulajdonosnak fel kell tüntetnie a házszámot.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy – a hivatkozott szabályokat figyelembe véve – a házszámtáblák szükség szerinti pótlásáról, kihelyezéséről haladéktalanul gondoskodni szíveskedjenek.