Hirdetmény BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázatról

Hirdetmény BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázatról

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2020. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára

A pályázatot elektronikus úton és papír alapon is be kell nyújtani.

Elektronikus úton a pályázónak az alábbi linken szükséges regisztrálni:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A papír alapú pályázati adatlaphoz a rendszerből a regisztrációt követően kinyomtatott pályázati adatlapot és a pályázatban feltüntetett jövedelmekről szóló igazolást szükséges benyújtani Bükkszentkereszt Község Önkormányzatához (Bükkszentkereszt, Kossuth u. 24.), továbbá a hallgatói jogviszonyról szóló igazolás eredeti példányát.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 5.

A pályázatokat Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális Bizottsága bírálja el 2019. december 5. napjáig.

A pályázatról tájékoztatást az önkormányzatnál Kovácsné Erdődi Ildikó ügyintéző nyújt.

tel.: 46/ 390-120, 111 mellék.

A pályázati kiírásokat a hirdetmény mellékletei tartalmazzák.

Solymosi Konrád Ferenc

polgármester

Pályázati felhívás A tipusú pályázathoz

Pályázati felhívás B tipusú pályázathoz