Hirdetmény szociális célú tűzifa juttatás szabályairól

Hirdetmény

szociális célú tűzifa juttatás szabályairól

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14/ 2019 (X.31) Önkormányzati rendelete értelmében szociális tűzifát igényelhetnek az arra rászorulók

2020. január 3. napjáig

a hirdetményhez mellékelt kérelem benyújtásával. (Letölthető itt: Kérelem)

A kérelmet Bükkszentkereszt Község Önkormányzatához szükséges benyújtani.

Támogatásban azok a családok részesülhetnek, ahol a családban élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 99 750,- Ft-ot, egyedül élők esetében a 114 000,- Ft-ot. A jövedelmeket hitelt érdemlően szükséges igazolni.

A kérelmeket a Szociális Bizottság bírálja el a 2020. januári ülésén.

A tűzifa kiosztásának határideje: 2020. február 17.

További felvilágosítás Kovácsné Erdődi Ildikó ügyintézőtől kérhető. Tel.: 46/ 390-120, 111 mellék.

Tisztelettel:

Solymosi Konrád Ferenc

polgármester