Meghívó lakossági fórumra

 

MEGHÍVÓ

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. május 7. napján (kedd) 17.00 órakor

lakossági fórumot tart,

melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

A lakossági fórum helye3553 Bükkszentkereszt, Kossuth utca 32. (Közösségi Ház)

A lakossági fórum tárgyapartnerek részére Bükkszentkereszt község településképi arculati kézikönyvének és a településképi rendelettervezetének elfogadás előtti véleményezésére

Előadó: Pirity Attila vezető településtervező

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő–testülete törvényi kötelezettségének eleget téve A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban Korm. rendelet), valamint a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján a település teljes közigazgatási területére településképi arculati kézikönyvet és településképi rendeletet készít.

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 13/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelete, valamint a Korm. rendeletben foglaltak alapján értesítjük a Tisztelt Partnereket, hogy lakossági fórumot tartunk az alábbi témakörökben:

• Készülő településképi arculati kézikönyvről előzetes tájékoztatás

• Készülő településképi rendeletről előzetes tájékoztatás

Kérem, hogy a kormányrendeletben és az önkormányzati rendeletben kapott jogukkal élve a rendeletekben meghatározott módon tegyék meg javaslataikat településünk arculatának megóvása és szakszerű fejlesztése érdekében.

Írásos véleményüket, javaslatukat kérem, legkésőbb a lakossági fórum utáni 8. napig szíveskedjenek megküldeni az alábbi módokon:

• papíralapon az Alpolgármesternek címezve, Bükkszentkereszt Község Önkormányzata címére ((3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 24. sz.) történő megküldéssel, vagy

• elektronikus levélben a bukkszentkereszt.hivatal@gmail.com  e-mail címre történő megküldéssel lehet eljuttatni.

Kérem, hogy a lakossági fórumon részt venni szíveskedjen.

Tisztelettel:

Solymosi Konrád Ferenc

alpolgármester