Óvodai beiratkozás

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény hatályos rendelkezése szerint a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha beiratkozást tart a 2021/2022-es nevelési évre.

Abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a gyermek harmadik életévét betölti, óvodaköteles.

A 19/2021.(III.10.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelet értelmében a személyes megjelenés helyett a beiratkozás elektronikus úton történik.

Az óvodánkba történő jelentkezéshez JELENTKEZÉSI LAP kitöltése szükséges, amely letölthető INNEN.

A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot a bukkszent.ovi@gmail.com e-mail címre kérjük elküldeni 2021.május 4-ig. Kérdés esetén a 06/46-738-799 –es telefonszámon érdeklődhetnek.

A beíratáshoz szükséges okmányok:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító
  • lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • TAJ kártya
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél helyezték el, a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata)
  • külföldi állampolgárság esetén az érvényes tartózkodási engedély bemutatása

 

A gyermek felvételéről az óvoda írásban értesíti a szülőt!