Pályázat gondozó/ápoló munkakör betöltésére

Ongai Szociális Szolgáltató Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ongai Szociális Szolgáltató Központ
Házi segítségnyújtás

gondozó/ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Bükkszentkereszt település közigazgatási területe,

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A házi segítségnyújtás ellátásával kapcsolatos feladatok, az 1993. évi III. törvény (Szt.) alapján ápolási/gondozási feladatok ellátása és az ehhez kapcsolódó dokumentáció vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Középfokú képesítés, A munkakör betöltéséhez szükséges képesítés megléte, mely az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklete alapján a következő lehet: demencia gondozó, gerontológiai gondozó, pszichiátriai gondozó, szenvedélybeteg gondozó, szociális gondozó és ápoló, szociális szakgondozó, alapellátási közösségi szakápoló, általános ápolási és egészségügyi asszisztens, aneszteziológiai szakasszisztens, ápoló, csecsemő- és gyermekápoló, diabetológiai szakápoló és edukátor, epidemiológiai szakápoló, ergoterapeuta, felnőtt intenzív szakápoló, geriátriai és krónikus beteg szakápoló, gyakorló csecsemő- és gyermekápoló, fizioterápiás asszisztens, gyakorló ápoló, gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens, gyakorló mentőápoló, gyermek intenzív szakápoló, gyógymasszőr, hospice szakápoló, légzőszervi szakápoló, mentőápoló, nefrológiai szakápoló, onkológiai szakápoló, pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató, sürgősségi szakápoló.,

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

         Jó szintű kapcsolatteremtő, problémamegoldó, kommunikációs és együttműködési készség. ,

         Kiváló szintű szervezőkészség, megbízhatóság.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, illetve annak igazolása, hogy az erkölcsi bizonyítvány igénylése folyamatban van. Szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a pályázó személyes adatait és elérhetőségét is

         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. július 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Ildikó nyújt, a 46/464-277 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Ongai Szociális Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (3562 Onga, József A. u. 5 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F/49/2021. , valamint a munkakör megnevezését: gondozó/ápoló.

         Elektronikus úton Molnár Ildikó intézményvezető részére a ongaiszszk@gmail.com E-mail címen keresztül

         Személyesen: Solymosi Konrád polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth Lajos utca 57. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.onga.hu – 2021. június 14.

         www.bukkszentkereszt.hu – 2021. június 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. június 12.