Tájékoztatás Mobil Kormányablak kitelepüléséről

Tisztelt Lakosság!

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerület) hivatalokról szóló 86/2019 (IV.23.) Korm. rendelet 47.§ (1) bekezdésében meghatározott alapfeladat ellátásához kapcsolódóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékességi területén Mobilizált Ügyfélszolgálat (Mobil Kormányablak) működik.

A Mobil kormányablak kitelepülése és ügyfélfogadási helye, ideje Bükkszentkereszten

Bükkszentkereszt Polgármesteri Hivatal

3557 Bükkszentkereszt, Kossuth L.u.24.

  1. július 24. napja (péntek) 9.00-11.30

A kormányablak buszban azonnali ügyintézésre, illetve az okmányok igénylésére van lehetőség az alábbi ügytípusokban:

személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása, pótlása,

lakcím változás bejelentése (amennyiben az ügyfél rendelkezik a tulajdonjogot igazoló okirattal),

személyi azonosító igazolvány igénylése,

ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadása,

vezetői engedély kiadása, cseréje,

útlevéllel kapcsolatos ügyintézés,

mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos ügyintézés,

egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének, megszüntetésének bejelentése,

elveszett okmányok bejelentése, pótlása,

ügyfélkapu regisztráció, módosítás és aktiválás,

ügyintézési rendelkezés megtétele.

A díjköteles eljárások díjának megfizetése a helyszínen kizárólag bankkártyával lehetséges vagy postai csekket adunk ügyfeleink részére, melyet a településen lévő postahivatalban fizethetnek be.

Készpénzfizetésre nincs lehetőség!

Továbbítás céljából átvehető beadványok például:

valamennyi, járási hivatal hatáskörébe tartozó szociális ellátás (ápolási díj, közgyógyellátás, gyermekek otthongondozási díja, egészségügyi ellátásra való jogosultság, hadigondozotti ellátás, stb.)

családtámogatási ellátások (anyasági támogatás, családi pótlék, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermeknevelési támogatás, nagycsaládosok gázár támogatása, illetve a folyósításhoz kapcsolódó valamennyi bejelentés),

egészségbiztosítási ellátások (TAJ-kártya és EU-kártya igénylése, cseréje, pótlása; méltányossági segély, utazási költségtérítés, külföldi biztosítással kapcsolatos bejelentés stb.)

nyugdíjbiztosítási ügyek (öregségi nyugdíj, nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás, nyugellátás méltányossági emelése, egyszeri nyugdíjsegély, stb.)

nyugdíjfolyósítással kapcsolatos ügyek (KRESZ vizsgadíj és nyelvvizsgadíj visszatérítése, hozzátartozói nyugellátás, folyósításhoz kapcsolódó bejelentések, igazolása kérése ellátásról, stb.)

megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelem, állapotváltozás bejelentése

jegyző hatáskörbe tartozó eljárások (rendkívüli települési támogatás, lakásfenntartási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, gyógyszertámogatás, stb.)

Bükkszentkereszt, 2020. július 14.

Solymosi Konrád Ferenc

polgármester