Üdvözöljük Bükkszentkereszt Honlapján!

Aktuális

 

 

Üdvözöljük Bükkszentkereszt Honlapján!

Aktuális hírek, közlemények

 

FELHÍVÁS

Azon lakóink, akik a szürke színű hulladékgyűjtő edényt még nem vették át, az önkormányzati hivatalban ezt megtehetik

Csathóné Hódi Piroskánál 2016.július 29. PÉNTEKIG.

A fent említett határidőn túl már csak a Mirehuköz Nonprofit Kft.  (3527 Miskolc, József Attila u. 53.) telephelyén lesz lehetőség az edények átvételére.

 


 

TÁJÉKOZTATÓ

A hétvégi házas övezetben a jövőben lehetőség lesz a szelektív, ill. a zöld hulladék összegyűjtésére. Az ehhez szükséges zöld, ill. sárga zsákok ingyenesen átvehetők az önkormányzati hivatalban. A zsákok összegyűjtését az önkormányzat fogja végezni.


 


 


 Felszólítás!
A Bükkszentkereszti Erdő Birtokossági Társulat a Község Önkormányzatának segítségével felszólítja az Erdőalja utca lakosait és a hétvégi házak tulajdonosait, hogy a szemközti erdő nem szemétlerakó hely !!! Semmiféle szemetet, háztartási hulladékot, fa hulladékot, levágott füvet az erdőben lerakni nem lehet !! TILOS !! Felszólítunk továbbá minden érdekeltet, hogy a szemközti erdő nem gépkocsi parkoló !!! Az erdőben parkolni, autóbeállókat kialakítani szigorúan TILOS !!!
Az erdő védelme érdekében a „NATURA 2000″ és az erdőtörvény előírásának megfelelően minden esetben feljelentést teszünk! Mindenki kötelessége környezetünk, az erdők védelme, az erre vonatkozó előírások, törvények betartása.

Erdő Birtokossági Társulat

Bükkszentkereszt


 

Bukkszentkereszt_turisztikai_szorolap_A5_kesz2-életmód-744x1024

 

Kézműves vásár, árusok jelentkezése  Bükkszentkereszti rendezvényekre

 


 

BORSODVÍZ

 

Az elmúlt években a lakossági vízbekötések ösztönzésére biztosított kedvezmények tapasztalatai alapján Társaságunk menedzsmentje úgy döntött, hogy

2016.  április 25.-től — 2016. október 31 .-iq közötti időszakban

a lakossági vízbekötések építését egységesen átalányáron

35.000, Ft + 27% áfa / bekötés összegért végzi.

Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy

 • a földmunka és az út-helyreállítási költségét,

 • a vízóraakna költségét,

 • a tervezési, szakfelügyeletek és geodéziai bemérések díjait,

 • a közútkezelői hozzájárulás költségét,

 • az esetleges út átfúrások, valamint a védőcsövezés költségét, ahogyan eddig is a vízbekötést megrendelő lakost terhelik.

A felajánlott kedvezmények fenti időszakban Társaságunkhoz beérkezett lakossági víz bekötővezeték megrendelésekre érvényesek.


LAKOSSÁGI FELHÍVÁS  az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére

 

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél esetén. A szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság. A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében tilos a növényzet, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály – pl. növény egészségügyi okból hatósági engedély beszerzése mellett – megengedi. Avar és kerti hulladék égetését csak az adott település önkormányzata engedélyezheti rendeletében, de égetni ebben az esetben is csak a rendeletben meghatározott helyen, napokon és módon szabad. Külterületi ingatlanok esetében, amennyiben az égetést jogszabály megengedi, előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal (irányított égetés). Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.

A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. A felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat.

A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás elősegíti a tűz kialakulását, továbbterjedését. Erdőtűz-veszélyes időszakban országos szinten a vidékfejlesztési miniszter, területi szinten az erdészeti hatóság tűzgyújtási tilalmat rendelhet el, mely esetén az érintett területen akkor is tilos a tűzgyújtás – beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is –, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.

A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.

Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a katasztrófavédelem oldalait (http://www.katasztrofavedelem.hu, http://…..katasztrofavedelem.hu ), vagy a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapját (www.erdotuz.hu). Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság tájékoztató kisfilmjei az alábbi linkeken tekinthetőek meg:

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=39

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=32


 


 

 

 


img075

img078

20160401_102308

 


TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Lakosság!

MiReHuKöz Nonprofit Kft. a korábbi évek gyakorlatának megfelelően mind a Zöldhulladék (zöld), mind a Szelektív hulladék (sárga) gyűjtőzsákot térítésmentesen biztosítja a lakosság részére.

Zöldhulladékot kizárólag a MiReHuKöz Nonprofit Kft. logójával ellátott ZÖLDHULLADÉK GYŰJTŐZSÁK feliratú zsákokban szállítják el, illetve a kommunális hulladékgyűjtő edények (szürke színű) osztásával párhuzamosan lehetőség nyílik majd ZÖLDMATRICA igénylésével a korábbi – lakos tulajdonában lévő – edények zöldhulladék gyűjtésre való használatára.

A zsákokba, illetve gyűjtőedénybe helyezhető falevél, ágnyesedék, vágott fű, gyom, stb. A közterületet nem szennyező módon a nagyobb méretű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig és 1 méter hosszúságúra darabolva, kötegelve helyezhetők el a zsákok mellett.

Munkatársaink a nem kötegelt ágakat nem szállítják el!

Együttműködésüket megköszönve

MiReHuKöz Nonprofit Kft.


LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

 

Az elmúlt évek adatai alapján a 2015/2016. évi fűtési szezonban megnőtt a kéménytüzek száma a szilárdtüzelésű tüzelőberendezést használó lakóingatlanokban. Ennek fő oka a nem megfelelő tüzelőanyag használata és a kémények karbantartásának hiánya. A fűtési költség csökkentése érdekében sokan tüzelőberendezéseikben égetik el a háztartási hulladékot, mely azonban nem csak jogszabályba ütközik, de környezetszennyező, egészségkárosító és a kéményekben életveszélyes állapotot is előidézhet.

A háztartási hulladékok elégetését a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet tiltja, a rendelet alapján háztartási tüzelőberendezésben kizárólag a papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék égethető el. Az előírások megsértőivel szemben a környezetvédelmi hatóság eljárást indít és bírságot szabhat ki.

A szilárd anyagok elégetésével füstgáz, korom, hamu és salak keletkezik. Az égés során olyan mérgező összetevők szabadulnak fel, illetve olyan kémiai reakciók indulhatnak be, amelyek új mérgező vegyületeket hozhatnak létre, levegőbe jutásuk esetén beépülnek a környező talajba, növényzetbe, élővizekbe, és ezeket a mérgező anyagokat lélegzik be a környezetében élő emberek is. A műanyag, gumi, egyéb kőolajszármazék alapanyagú hulladék, festékkel, vegyi anyagokkal kezelt fa és egyéb hulladékok elégetésekor keletkezett égéstermék emberi szervezetbe jutása légzőszervi megbetegedésekhez vezethet, elősegíti a rosszindulatú betegségek kialakulását, a nehézfémeket tartalmazó por károsíthatja a veséket, elpusztítja az agysejteket, tüdő- és májkárosodást okozhat.

Az utóbbi években mind többen állnak vissza vegyestüzelésre, ill. építenek be kiegészítő fűtésként kandallókat. Szilárd- és olaj tüzelőanyagok használata során korom- és kátránylerakódás képződik a kéményekben, a nem megfelelő tüzelőanyag használata pedig megnöveli ezen lerakódás mértékét, mely az égéstermék-elvezető belső keresztmetszetének szűkülését okozza. A kémény leszűkült keresztmetszete több veszélyt is hordoz magában: a tüzelőberendezés nem kap elég levegő-utánpótlást a működéséhez, ezért szívóhatás alakul ki a kéményben és az égéstermék a tüzelőberendezésen keresztül visszaáramlik a lakótérbe, füst, – illetve szén-monoxid mérgezést okozva ezzel. A kéményben lévő nagymértékű korom és kátránylerakódás egy intenzív fűtés esetén a nagy külső- és belső hőmérséklet különbség hatására belobbanhat, kéménytüzet okozva ezzel. A kémény bekötőnyílásain vagy kitorkollásán kinyúló lángnyelvek könnyen átterjedhetnek a lakóépület éghető anyagú épületszerkezeteire, a környezetében lévő bútorzatra.

 

A hulladékkal vagy nedves fával való tüzelés a megspórolt fűtési költségekkel szemben sokkal nagyobb kárt tud okozni, szennyezi a levegőt, károsítja az egészséget, veszélyezteti az anyagi javakat és az emberi életet is, ezért felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a légszennyezés, a szén-monoxid-mérgezés és a kéménytüzek elkerülése érdekében mindenki csak a tüzelőberendezésének megfelelő tüzelőanyagot használjon, és biztosítsa a kéményseprők részre a kémények rendszeres ellenőrzését, tisztítását!

 

 

 


 Térítéses Betegellátó Központ – Debreceni Egyetem Klinikai Központ  

 csomagok egyben HU-2015.09.21 (1)

                                    4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.

Tel.: 30/630-50-27 vagy (+36-52) 411-717 – ( 59217 mellék),

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket az egyetemünkön végzett szűrővizsgálatokról:

 

Szűrővizsgálattal a betegségek többsége még a tünetek megjelenése előtt felismerhető, és korai stádiumban eredményesebben kezelhető, mint előrehaladott állapotban. A Debreceni Egyetemi Klinikai Központ  Térítéses Betegellátó Központjában végzett komplex szűrés során az Ön nemének, korának megfelelő vizsgálatokra kerül sor. Ezen belül lehetőség van egyszerűbb és komplexebb csomag választására, utóbbi a ritkábban előforduló betegségek szűrésére is kiterjed.

A szűrést a Debreceni Egyetem klinikáinak szakorvosai végzik a Térítéses Betegellátó Központ újonnan átadott rendelőiben, az Elméleti Tömb földszintjén, exkluzív környezetben. Szombati napokra is adunk előjegyzést.

A szűrővizsgálati csomagokat a szakmai szempontok és a gyakoribb megbetegedési adatok alapján állítottuk össze.

 1. ALAP CSOMAG                         -Női:               20 000Ft

                                                                      -Férfi:              24 000Ft

 1. MINIMUM CSOMAG             -Női:               46 000Ft

                                                                      -Férfi:              49 000Ft

 1. OPTIMUM CSOMAG             -Női:               99 000Ft

                                                                     -Férfi:              89 000Ft

 1. VIP CSOMAG                          -Női:               139 000Ft

                                                                     -Férfi:              119 000Ft

Kiegészítő csomagok

Tumormarker vizsgálatok (9 db)                45 000Ft

Kardiológiai szűrés                                       59 000Ft

Gasztro-enterológiai csomag                      39 000Ft

Pajzsmirigy kivizsgálás                                 39 000Ft

Neurológiai kivizsgálás                                39 000Ft

ABPM (24 órás vérny. mérés)                     29 000Ft

Holter EKG (kiértékeléssel)                          29 000Ft

Endoscopos capsula szűrőcsomag              260 000Ft


ENDOSCOPOS CAPSULA SZŰRŐCSOMAG – 260 000Ft

Kérem engedje meg, hogy tájékoztatásul megosszam Önnel egy új diagnosztikai eljárás igénybevételének lehetőségét, fájdalommentes  endoscopos kapszula segítségével:
A  bél betegségek diagnosztikájának legkorszerűbb nem-invazív módszere. Az alkalmazott kapszula a világon jelenleg elérhető legkorszerűbb technikát képviseli. Az európai unióban 2009 szeptemberben került bevezetésre, Magyarországon először és jelenleg egyetlen helyen, Debrecenben elérhető. A tükrözés helyett végezhető teljesen fájdalommentes eljárás. Segítségével a nyelőcső, gyomor vékonybél  teljes szakasza és a vastagbél  egy  szakasza részletesen vizsgálható. Alkalmas a korai, kezdődő elváltozásának kimutatására, ezáltal mindenekelőtt a bélrák szűrésére.  Alkalmas többek között ismeretlen eredetű vérzésforrás azonosítására.

A vizsgálat megfelelő indikáció esetén gyermekkorban is végezhető.

 

PAJZSMIRIGY SZŰRŐVIZSGÁLAT (bármely csomaghoz rendelhető)

 a pajzsmirigybetegségek igen magas számban fordulnak elő, ezért gyakorlatilag mindenkinél szűrővizsgálata javasolt

      –       endokrin szakvizsgálata
–       pajzsmirigyfunkció meghatározás vérből
–       pajzsmirigy UH

TUMOR VIZSGÁLATA VÉRBŐL ÉS PET CT VIZSGÁLAT
  (bármely csomaghoz rendelhető) - 295 000 Ft  (45 000 Ft tumormarker + 250 000 Ft  PET CT )

A vérvétellel ( daganatmarker) gyomor-bélrendszeri, máj, epevezeték, hasnyálmirigy, tüdő, here, prostata eredetű daganatok szűrése, általános daganat marker vizsgálata történik.

A tumormarker vizsgálat kiegészítéseként figyelmükbe ajánljuk a teljes test PET CT vizsgálatot.
A PET-CT a fejtetőtől a talpig teljes körű, egy időben végzett izotópos és CT képalkotó vizsgálatot jelent, amely a szervezetben bárhol előforduló rosszindulatú daganatos betegség kimutatására szolgál.

Mindez természetesen nem kötelező jellegű, azonban bármilyen, a testben kialakuló daganatos betegség kimutatására alkalmas, negativitása esetén csaknem teljes biztonsággal kizárható aktuálisan a daganatos megbetegedés.

A fentebb említetteken kívül lehetőség van például cukorbetegség, csontritkulás szűrésére, férfi illetve női csomag igénybevételére (pl. meddőség kivizsgálása) igényektől függően.
Gyakorlatilag minden, a ma elérhető diagnosztikai kivizsgálás és kezelés elérhető egyetemünkön.

TÉRÍTÉS ELLENÉBEN LEHETŐSÉG VAN A KLINIKÁN BÁRMILYEN VIZSGÁLAT VAGY KEZELÉS IGÉNYBEVÉTELÉRE AZ ÖNNEK MEGFELELŐ IDŐPONTBAN.

A csomagok részletes tartalma mellékelve van.

További információ és időpont egyeztetés:

Tatai Csilla

Térítéses Betegellátó Központ

4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.

Tel:  30/6305027

www.reof.hu

A számlát ( áfa mentes) cégre is lehet kérni. Egészségpénztári kártyát elfogadunk..Bankkártyás fizetésre is van lehetőség.

Bízom abban, hogy sikerül elnyernünk tetszését a Debreceni Egyetem által kínált szűrővizsgálatok kapcsán!

 


 Tisztelt Lakóink!

2015.december 23-tól fokozatosan felváltja a zsákos szelektív hulladékgyűjtést a sárga műanyag gyűjtőedényes.

Ezen gyűjtőedények 2015.12.17-23-ig, majd ezt követően 2016.01.04-től, egy rövid adminisztrációt követően Tolnainé Orosz Krisztinától vehetők át az önkormányzati hivatalban.

Az edények ürítése a megszokott módon, két hetente történik majd.

 


 

Tisztelt Lakóink!

A következő hónapokban (kb. 5 hónap), az úgynevezett Svájci Projekt kiviteli munkái zajlanak majd településünkön.
Ennek keretében kb. 3 km hosszan kerül cserére az azbeszt-cement víz gerincvezeték, ami időszakos, remélhetőleg nem túl hosszú idejű víz lezárásokkal jár majd együtt.

 

A következő utcákban kell a munkálatokkal számolni:
Kossuth, Zrínyi, Somosbérc, Kölcsey, Béke, Szabadság telep, Hunyadi.

 

Mindannyiunk közös érdeke, hogy a csőtörések számát minimalizáljuk, illetve az egészségre legkevésbé káros, korszerű vízhálózatunk legyen.
Az esetlegesen okozott kellemetlenségekért megértésüket és türelmüket kérjük.

 


Bükkszentkereszt térképe letölthető innen:

emagy_logo

 

 

kozadat_logo

allamkincstar

tallai_andras_banner

plakat

 

trash_man

Kék Sólyom Vendégház

Cím: 3557 Bükkszentkereszt, Táncsics út. 27.

Email: kek.solyom.vendeghaz@gmail.com

IMG_1546

 

IMG_3633Vendégház maximális kényelemben...

Amit kínálunk...

 • Kedvező árak
 • Modern, igényes környezet
 • Ingyenes internet hozzáférés
 • Ingyenes, zárt parkoló
 • Családbarát szobák
 • Ingyenes grillezési lehetőség

Nyaraljon, frissüljön fel Ön is nálunk!

 

 

image4522

Elérhetőség:

www.facebook.com/buxirup