Ügyfélfogadási idő Hétfő: 07:30-16:00 Csütörtök: 07:30-18:00 Péntek: 07:30-13:00
Telefon (46)/390-120
Email hivatal@bukkszentkereszt.hu

Rendeletek

Hulladékgazdálkodásról szóló rendelet

A településnév használatáról szóló rendelet

Rendezési terv módosítása

településkép védelméről szóló rendelet

Településképi arculati kézikönyv

Adományozás rend.

Allergén növényekkel kapcsolatos helyi szabályozásáról szóló rend.


Helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló rend.


A helyi közművelődési tevékenységről szóló rend.


Jogosulatlanul igénybe vett ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjaira vonatkozó rend.


Az Önkormányzat elismeréseinek alapításáról és adományozásuk szabályairól szóló rend.


Személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló rend.

A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörökről szóló rend.

Építményadó rendelet

Idegenforgalmi adó rendelet

Iparűzési adó rendelet

Talajterhelési díj rendelet

a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői juttatásainak, támogatásainak egyes kérdéseiről

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályairól

a közterület filmforgatási célú felhasználásáról

a közterületek elnevezése, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól

a normatív alapon adható támogatásokról

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

a települési támogatásról

a temető használatának szabályairól

avar és kerti hulladék égetéséről

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint a fizetendő díjak mértékéről

köztisztviselők illetményalapjának módosításáról

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

az önkormányzat 2014. évi zárszámadásról

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról (2)

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2018. évi költségvetés módosításáról

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

a 2015. évi zárszámadásáról

a 2016. évi zárszámadásról

a 2017. évi zárszámadásról

2018. évi zárszámadásról